JAK NÁVRH PODAT

Lhůta pro podání návrhů skončila 31. října 2019. Přijato bylo 14 návrhů.

KDO MŮŽE NÁVRH PODAT?

  • Navrhovatelem může být obyvatel Městské části Praha – Zbraslav starší 15 let, který je občanem České republiky nebo má trvalý pobyt na území ČR.
  • Svůj návrh musí navrhovatel podpořit podpisy alespoň 15 obyvatel Městské části Praha – Zbraslav starších 15 let.
    Podpisový arch pro vyjádření podpory 15 obyvatel MČ Praha – Zbraslav ke stažení.

Jaká je role občana navrhovatele?
Navrhovatelé návrhů jsou klíčovými aktéry procesu. Je žádoucí, aby aktivně spolupracovali s úřadem i s veřejností. V rámci veřejných projednání budou navrhovatelé sami účastníkům představovat své náměty a návrhy řešení. Úřad má plnit pouze roli odborného konzultanta v rámci dopracovávání došlých návrhů, organizátora veřejných projednání a realizátora investic.

 

ČEHO SE MŮŽE NÁVRH TÝKAT?

Váš návrh musí splnit jen několik základních podmínek. Viz PRAVIDLA.
Oblasti návrhů nejsou nijak omezeny; vaše nápady se mohou týkat čehokoliv od opravy lavičky či koše v parku, zřízení bezbariérového přístupu či přechodu, realizace divadla či přednášky až například po zasazení stromu.
Jedním z hlavních kritérií je realizace návrhu na území MČ Prahy – Zbraslav a v případě úprav veřejných prostor, musí být realizovány na pozemcích v majetku Městské části. Nahlédněte do katastru nemovitostí, zda konkrétní místo, které chcete změnit, tuto podmínku splňuje. Jinak byste museli zajistit předběžný souhlas majitele pozemku.

Při tvorbě návrhu věnujte pozornost dodržení pravidel pro jeho podání a tomu, abyste úřadu poskytli co nejvíce informací k posouzení jeho proveditelnosti.

PŘEDSTAVTE SVŮJ NÁVRH OSTATNÍM!

Mluvte o svých nápadech s lidmi ze svého okolí – se sousedy, kamarády, známými, na ulici i na internetu.
O realizaci projektů budou ve veřejném hlasování rozhodovat sami obyvatelé Městské části Praha – Zbraslav, a proto je potřeba mezi nimi pro svůj nápad najít dostatečnou podporu. Vaše návrhy zveřejníme na webu a dostanou prostor na únorové veřejné diskuzi, ale to pro jejich úspěch nemusí stačit.
Využijte všechny možné způsoby, jak dát ostatním obyvatelům vědět, proč by v únoru měli hlasovat právě pro váš nápad – mluvte o něm, přesvědčujte, využijte sociální média i sousedské vztahy!