JAK NÁVRH PODAT

Zkonzultujte s námi svůj nápad on-line. 17. a 22.3. proběhnou konzultační setkání – více informací zde.

 

JAK POSTUPOVAT

Podání návrhu je možné 3 způsoby:

  • PODÁNÍ ON-LINE – nejpohodlnější a nejrychlejší způsob podání je skrze online formulář
  • PODÁNÍ E-MAILEM – zaslání vyplněného formuláře elektronicky (ke stažení ZDE) na e-mailovou adresu projekt@mc-zbraslav.cz
  • PODÁNÍ OSOBNĚ – doručení vyplněného formuláře (vytištěné formuláře od 1.3. k vyzvednutí na podatelně ÚMČ a IC MČ) do podatelny Městského úřadu

Lhůta pro podání návrhů končí 31. března 2021.

 

KDO MŮŽE NÁVRH PODAT?

  • Navrhovatelem může být obyvatel Městské části Praha – Zbraslav starší 15 let, který je občanem České republiky nebo má trvalý pobyt na území ČR.
  • Svůj návrh musí navrhovatel podpořit podpisy alespoň 15 obyvatel Městské části Praha – Zbraslav starších 15 let. Podpisový arch ke stažení zde.
  • Jeden občan může v jednom ročníku navrhnout maximálně 3 návrhy.

Jaká je role občana navrhovatele?
Navrhovatelé návrhů jsou klíčovými aktéry procesu. Je žádoucí, aby aktivně spolupracovali s úřadem i s veřejností. V rámci veřejných projednání budou navrhovatelé sami účastníkům představovat své náměty a návrhy řešení. Úřad má plnit pouze roli odborného konzultanta v rámci dopracovávání došlých návrhů, organizátora veřejných projednání. V případě, že návrh uspěje v hlasování, Úřad MČ je realizátorem projektu.

ČEHO SE MŮŽE NÁVRH TÝKAT?

Váš návrh musí splnit jen několik základních podmínek, které najdete v sekci PRAVIDLA.
Oblasti návrhů nejsou nijak omezeny; pro rok 2021 jsou návrhy rozděleny do dvou kategorií – na investiční a neinvestiční.
Jedním z hlavních kritérií je realizace návrhu na území MČ Prahy – Zbraslav a v případě úprav veřejných prostor, musí být realizovány na pozemcích v majetku Městské části. Nahlédněte do katastru nemovitostí, zda konkrétní místo, které chcete změnit, tuto podmínku splňuje. Jinak byste museli zajistit předběžný souhlas majitele pozemku.

Při tvorbě návrhu věnujte pozornost dodržení pravidel pro jeho podání a tomu, abyste úřadu poskytli co nejvíce informací k posouzení jeho proveditelnosti.

Kompletní znění Zásad Participativního rozpočtu MČ Praha – Zbraslav pro rok 2021 ke stažení ZDE.

 

PODPORA NÁVRHU!

Mluvte o svých nápadech s lidmi ze svého okolí – se sousedy, kamarády, známými, na ulici i na internetu.
O realizaci projektů budou ve veřejném hlasování rozhodovat sami obyvatelé Městské části Praha – Zbraslav, a proto je potřeba mezi nimi pro svůj nápad najít dostatečnou podporu. Vaše návrhy zveřejníme na webu a dostanou prostor na únorové veřejné diskuzi, ale to pro jejich úspěch nemusí stačit.
Využijte všechny možné způsoby, jak dát ostatním obyvatelům vědět, proč by v únoru měli hlasovat právě pro váš nápad – mluvte o něm, přesvědčujte, využijte sociální média i sousedské vztahy!