O PROJEKTU

CO JE „PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET“?

Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé za asistence města setkávají na lokálních, či tematických veřejných diskusích a sousedských setkáních.  Na nich diskutují o tom, co chtějí ve své obci změnit a jak.  Společné návrhy pak předkládají radnici k  posouzení z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením je všelidové hlasování o tom, které  návrhy obyvatel má obec realizovat.

 

Pravidla a podmínky participativního rozpočtu MČ Praha – Zbraslav naleznete ZDE.

 

JAK SE ZAVÁDĚL PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – ZBRASLAV?

Odborným garantem 1. ročníku projektu „Společně pro Zbraslav“ byla česká nezisková organizace Agora Central Europe,  která usiluje o upevňování demokratických principů ve společnosti, zlepšování dialogu a navazování partnerství mezi státní správou, samosprávou, širokou veřejností a dalšími subjekty. V roce 2015 organizace Agora CE pomohla Městské části Praha – Zbraslav, Praze 10, ale i dalším městům v ČR se zavedením Participativního rozpočtu.

V prvním ročníku participativního rozpočtu  (pro rok 2016) podali obyvatelé celkem 18 návrhů, z nichž pouze 7 bylo podle stanovených pravidel realizovatelných. Hlasování se zúčastnilo 684 obyvatel. Zvítězily 4 projekty, které se úřadu podařilo do konce roku zrealizovat.

I druhý ročník participativního rozpočtu (pro rok 2017) byl velmi úspěšný.  Celkově se sešlo 15 návrhů, z nichž do hlasování postoupilo 13. 5 z nich vybrali obyvatelé celkovým počtem 1550 hlasů.

V dalším ročníku participativního rozpočtu (pro rok 2018) se sešlo 8 návrhů a obyvatelé jich v hlasování k realizaci vybrali 6 v celkové hodnotě 786 000 Kč.

Věříme, že díky zavedení participativního rozpočtu pomáháme představovat cestu ke spolupráci s místními obyvateli i dalším českým radnicím a nejednou jsme již na pozvání Agora CE prezentovali participativní rozpočet městské části Praha – Zbraslav na několika konferencích jako příklad dobré praxe občanské participace při rozhodování o věcech veřejných.

.