O PROJEKTU

Pravidla a podmínky participativního rozpočtu MČ Praha – Zbraslav naleznete ZDE.

Podávání návrhů pro rok 2020 právě probíhá. Lhůta skončí 31. října 2019. Jak na to?

CO JE „PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET“?

Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce.
Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé za asistence města setkávají na lokálních, či tematických veřejných diskusích a sousedských setkáních.  Na nich diskutují o tom, co chtějí ve své obci změnit a jak.  Společné návrhy pak předkládají radnici k  posouzení z hlediska realizovatelnosti.
Vyvrcholením je všelidové hlasování o tom, které  návrhy obyvatel má obec realizovat.

 

JAK SE ZAVÁDĚL PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – ZBRASLAV?

Odborným garantem 1. ročníku projektu „Společně pro Zbraslav“ byla česká nezisková organizace Agora Central Europe,  která usiluje o upevňování demokratických principů ve společnosti, zlepšování dialogu a navazování partnerství mezi státní správou, samosprávou, širokou veřejností a dalšími subjekty. V roce 2015 organizace Agora CE pomohla Městské části Praha – Zbraslav, Praze 10, ale i dalším městům v ČR se zavedením Participativního rozpočtu.

V prvním ročníku participativního rozpočtu  (pro rok 2016) podali obyvatelé celkem 18 návrhů, z nichž pouze 7 bylo podle stanovených pravidel realizovatelných. Hlasování se zúčastnilo 684 obyvatel. Zvítězily 4 projekty, které se úřadu podařilo do konce roku zrealizovat.

I druhý ročník participativního rozpočtu (pro rok 2017) byl velmi úspěšný.  Celkově se sešlo 15 návrhů, z nichž do hlasování postoupilo 13. 5 z nich vybrali obyvatelé celkovým počtem 1550 hlasů.

V dalším ročníku participativního rozpočtu (pro rok 2018) se sešlo 8 návrhů a obyvatelé jich v hlasování k realizaci vybrali 6 v celkové hodnotě 786 000 Kč.

Věříme, že díky zavedení participativního rozpočtu pomáháme představovat cestu ke spolupráci s místními obyvateli i dalším českým radnicím a nejednou jsme již na pozvání Agora CE prezentovali participativní rozpočet městské části Praha – Zbraslav na několika konferencích jako příklad dobré praxe občanské participace při rozhodování o věcech veřejných.

.