Sanace černé skládky v Borovičkách

Sanace černé skládky v Borovičkách

Odstranění černé skládky za účelem zamezení dalšího znečišťování přírodního prostředí a celková revitalizace tohoto území. / Návrh byl stažen navrhovatelem. Celkový charakter plochy je zanedbaný a mohl by být využit k procházkám či jiným venkovním aktivitám. „Než...

Osvětlení přechodů pro chodce

Osvětlení přechodů pro chodce

Navržené osvětlení přechodů výrazně zvýší bezpečnost všech obyvatel Zbraslavi, kteří využívají přechody pro chodce. / Návrh je nerealizovatelný, neboť kvůli nutnosti proběhnutí stavebního řízení byl překročen časový limit. Současný stav je ve většině případů...

Koupání ve Vltavě

Koupání ve Vltavě

Projekt „Koupání ve Vltavě na Zbraslavi“ umísťujeme na levý břeh Vltavy za podchodem ul. U Loděnice. Navrhujeme zlepšení přístupu do řeky schodištěm, vytvoření místa pro odpočinek na dřevěné palubě, a kultivaci zeleně břehů potoka. / Návrh je nerealizovatelný, neboť...

Odstavná plocha – Strnady

Odstavná plocha – Strnady

Odstavná plocha u páteřní komunikace na Strnadech by měla zlepšit průjezdnost v této frekventované části a zabránit i dalšímu praskání asfaltového okraje vozovky. / Návrh je nerealizovatelný, neboť kvůli nutnosti proběhnutí stavebního řízení byl překročen časový...

Osvětlení oválu na Slunečním městě

Osvětlení oválu na Slunečním městě

Prostor oválu na Slunečním městě není za tmy a v noci osvětlen, což vadí jak procházejícím lidem, tak může dávat prostor pro poškozování mobiliáře na hřišti a v parku. / Návrh je nerealizovatelný, neboť kvůli nutnosti proběhnutí stavebního řízení byl překročen časový...

Zastřešení autobusové zastávky Na Drahách

Zastřešení autobusové zastávky Na Drahách

Přístřešek zajistí ochranu osob na zastávce před nepřízní počasí. / Návrh je řešen v rámci samostatné realizace. Cílem návrhu je vybudovat pevný přístřešek obdobně jako byl vybudován na zastávce Pod Zatáčkou a zárověn zrealizovat i vyasfaltovaný přístup na zastávku...