Výsledky hlasování

Od 19. července do 15. srpna probíhalo hlasování o tom, které z  návrhů ve 3 kategoriích mají být zrealizovány.
Letos se hlasování zúčastnilo celkem 747 obyvatel.

V první kategorii neinvestičních návrhů obyvatel budou zrealizovány 2 projekty, Pítka pro ptactvo – naučná stezka (352 hlasů) a Provoz distribučního místa Potravinové banky (251 hlasů).

Ve druhé kategorii investičních návrhů obyvatel zvítězil (s 305 hlasy) projekt Bikepark Zbraslav, který přinese nové využití lokality bývalé černé skládky v Borovičkách.

V třetí kategorii, projektů Městské části, zvítězil projekt Rekonstrukce dětského hřiště v ulici Paškova (301 hlasů).

Více informací o jednotlivých projektech naleznete v galerii.
Na vítězných projektech začne Úřad MČ pracovat co nejdříve, aby se stihly dokončit do června 2023.
Autorům návrhů i všem hlasujícím za jejich aktivitu děkujeme

Pojďte s námi nastavit podmínky pro další ročník participativního rozpočtu!

V říjnu proběhnou dvě schůzky pracovní skupiny, ve které se sejdou zástupci samosprávy, úřadu a veřejnosti. Zapojte se do této skupiny a získejte tak možnost přímo ovlivnit podobu participativního rozpočtu pro další ročník. V případě zájmu, nám napište na e-mail projekt@mc-zbraslav.cz do 30. září.

error

Dejte o participativním rozpočtu vědět světu!