Zapojte se do pracovní skupiny, která navrhne formát participativniho rozpočtu MČ Praha – Zbraslav pro příští ročník. Pro Vaše zapojení bude potřebná pouze účast na dvou schůzkách této skupiny v říjnu.
Pracovní skupina, která bude složena ze zástupců samosprávy, úřadu i veřejnosti, se sejde dvakrát v říjnu/ listopadu tohoto roku. Jejím úkolem bude nastavit zaměření, formát a podmínky pro podávání návrhů projektů do participativniho rozpočtu v příštím roce. 
Pracovní skupina, jejíž složení se bude každý ročník obměňovat, vzniká v rámci projektu Koordinátoři participace – Redesign participativního rozpočtu MČ Praha Zbraslav.

HARMONOGRAM
Setkání pracovní skupiny:
Dvě setkání participativní skupiny proběhnou v odpoledních hodinách a budou moderovány/facilitovány zástupci Participation factory:

  • 1. setkání: polovina října 2021, úvod, cíle, možnosti a nastínění jak bude probíhat
  • 2. setkání: listopad 2021, návrhy, diskuze, hlasování o návrhu/návrzích, zápis pro Radu MČ

Schválení Zastupitelstvem: prosinec 2021

Vypsání nového ročníku participativního rozpočtu: leden-únor 2022

 

V případě zájmu, nám napište na e-mail projekt@mc-zbraslav.cz do 30. září.

Poslat e-mail

error

Dejte o participativním rozpočtu vědět světu!