Ve šlépějích zbraslavských osobností (divadelní dílny pro ZŠ)

50 000,- Kč / Měkké (neinvestiční) návrhy

Již rok je kultura a vzdělávání zasažena pandemickou situací. Především žáci druhého stupně ZŠ sedí doma a vzdělávací obsah vstřebávají prostřednictvím obrazovky počítače. Taktéž sociální interakce se spolužáky je odkázána na monitor počítače či mobilního telefonu. Předpokládáme, že se v září opět vše vrátí do starých kolejí, a tak jsme přemýšleli, jak dětem usnadnit návrat do školního kolektivu. Profesionální interaktivní programy mají potenciál aktivizovat jednotlivce i propojit skupinu, pro kterou jsou určeny. Rádi bychom takovéto programy inspirované životem a děním na Zbraslavi místní základní škole nabídli. Zbraslav je inspirativní místo, spojené se životy osobností, jejichž význam mnohdy přesáhl nejen hranice regionu, ale i celého státu, a to jak v hluboké historii, tak i v celku nedávné době. Proto věříme, že by takovéto programy ve škole nejen rozjitřily utlumení, ale zároveň by byly možností, jak prohloubit u dětí vztah k místu, ve kterém žijí.

Návrh spočívá ve vytvoření interaktivních vzdělávacích programů (tzv. dílen) „na klíč“ pro třídy 2. stupně zbraslavské ZŠ vycházející ze životních peripetií konkrétní osobnosti spjaté se Zbraslaví.

„Dílny“ vycházejí z metody strukturovaného dramatu, přičemž pracují s divadelními technikami a principy. Jedná se o moderní formu učení prožitkem – zážitkovou pedagogiku. Cílem dílen je zformulovat vlastní pocity žáků a jejich postoje k danému tématu. Učí kritickému myšlení, kooperaci, sebereflexi, empatii – rozvíjí sociální dovednosti na pozadí historických faktů, které si takto děti lépe osvojí (co se prožije, to se nezapomíná)

Dílny by byly určeny pro 6.- 9. třídy zbraslavské ZŠ. Děti budou mít možnost „spoluprožít“ příběh některé z významných osobností spojených se Zbraslaví (Vladislav Vančura, Ladislav Klíma, Eliška Přemyslovna, Eliška Junková, popř. Lata Brandysová – Řitka/Velká Chuchle). Prostřednictvím hravého uvedení do kontextu doby a následného vstupu do role se touto osobností stanou a budou moci zažívat její pocity na vlastní kůži. To vše v bezpečném prostoru školní třídy a třídního kolektivu.

V této a nadcházející době (myšleno po odeznění covidové pandemie) mohou programy plnit nejen původní vzdělávací a výchovné cíle, ale i dopomoci k znovunastartování sociálních dovedností žáků a provázanosti kolektivu školní třídy. S ohledem na silný příběh vybraných osobností budou apelovat na hledání skutečných hodnot ve společnosti jako je spolupráce, ohleduplnost, péče o potřeby druhých i celé společnosti, ale také osobnostní hodnoty, jakými jsou smysl pro fair-play, houževnatost a vytrvalost stát si za svým názorem, či umět včas ustoupit. Spojitost osobností s prostředím, ve kterém děti vyrůstají, pak povede k silnějšímu poutu ke Zbraslavi jako místu velkých postav historie a jejich osobních životních příběhů.

Kategorie: Měkký (neinvestiční) návrh
Navrhovatelka: Magdalena Lážnovská
Předpokládané náklady: 50 000,- Kč

error

Dejte o participativním rozpočtu vědět světu!