Provoz distribučního místa Potravinové banky

34 000,- Kč / Měkké (neinvestiční) návrhy

Víme, že i v našem městě a okolí jsou lidé, kteří žijí na hranici chudoby. Iniciativa pomáhat těmto lidem vyšla od Mikuláše Vymětala, faráře Českobratrské církve evangelické, který slouží jako celocírkevní farář pro menšiny. Má zkušenosti s pomocí lidem v nouzi. Bezplatnou potravinou pomoc poskytujeme potřebným 2x měsíčně. Svízelné životní podmínky zejména rodin s malými dětmi a seniorů se dále prohlubují trváním pandemie coronaviru. Proto chceme v této pomoci nadále pokračovat, až do doby, kdy to bude potřeba.

Kontakty na lidi, kteří potřebují potravinovou pomoc získáváme prostřednictvím místních církví a institucí, které se věnují pomoci. Rozhovorem zjišťujeme konkrétní situaci zájemců o potravinovou pomoc. V současné době zajišťujeme potraviny zhruba pro 40 osob (dospělých a dětí). Pro potraviny jezdíme do Potravinové banky v Letňanech a vydáváme je 2x měsíčně.
Dovezené zboží rozdělujeme do připravených tašek, podle počtu členů rodiny. Předem telefonicky oznámíme odběratelům místo a čas vyzvednutí potravin. Prostor k těmto akcím nám poskytuje ČSCH v kostele na Zbraslavi. Jsme přesvědčeni, že zástupci MČ Zbraslav tuto aktivitu považují za užitečnou, neboť se tím zlepší život obyvatel, kteří jsou v nesnázích.

V průběhu času – až to bude z epidemiologických důvodů možné – chceme ve spolupráci s odborníky spojovat tuto potravinovou pomoc s další pomocí (svépomocná skupina, která se bude scházet, další sociální výpomoc). Cílem (podle zkušenosti dosažitelným u části klientů) má být, aby „se postavili na nohy“ a potravinovou pomoc dále nepotřebovali. Obvykle je výpomoc potravinami někdy krátkodobější, jindy dlouhodobější. V současnosti spolupracujeme s Diakonií ČCE a hledáme formu spolupráce s místními organizacemi. Potraviny vozí svými auty dobrovolníci, přičemž jim proplácíme pouze pohonné hmoty (300,- Kč za závoz).

Kategorie podání návrhu: Měkký (neinvestiční) návrh
Navrhovatelka: Lia Valková
Předpokládané náklady: 34 000,- Kč

error

Dejte o participativním rozpočtu vědět světu!