Právě startuje pátý ročník projektu “Společně pro Zbraslav”, participativního rozpočtu městské části Praha – Zbraslav.
Na projekty obyvatel je pro rok 2021 vyhrazena částka 1 500 000,- Kč včetně DPH.

Máte-li nápad, neváhejte! Lhůta pro podání návrhů je do 31. března 2021.

Participativní rozpočet pro tento rok doznal zásadní změny, návrhy se totiž budou podávat ve dvou kategoriích:

  1. Investiční projekty – tzv. „tvrdé“ projekty
    Náklady odhadované pro realizaci projektu se musí pohybovat mezi 1.000.000,- a 1.400.000,- Kč vč. DPH a to včetně nákladů projektové dokumentace.
  2. Neinvestiční projekty – tzv. „měkké“ projekty
    Měkkým projektem se rozumí návrh směřující např. do sociálních služeb, osvěty a vzdělávání, do rozvoje lidských zdrojů apod. Náklady odhadované pro realizaci nesmí přesáhnout limit 50 000,- vč. DPH.

On-line hlasování o návrzích proběhne v červenci 2021Hlasovat se bude o každé kategorii zvlášť.

error

Dejte o participativním rozpočtu vědět světu!