Lokalita v okolí oválu se v prostoru Horní Zbraslavi postupně vyvinula do podoby centra vyžití a setkávání rodičů s dětmi bydlícími v okolí.

Domnívám se však, že potenciál této lokality ve smyslu poskytnout okolním obyvatelům co nejzajímavější volnočasový prostor není zdaleka plně využit. Návrh
proto směřuje k tomu, aby se rozvojovým aktivitám této oblasti dal do budoucna jasnější koncepční rámec, který by zůstal otevřený novým nápadům tak jako dosud, ale zároveň umožnil realizovat dlouhodobější rozvojovou vizi, na jejíž tvorbě by se v optimálním případě spolupodíleli zainteresovaní občané žijící v okolí tohoto veřejného prostoru.

Cílem návrhu je realizace architektonické soutěže a následné zpracování studie proveditelnosti vítězného návrhu. Před vypsáním soutěže by měl proběhnout průzkum mezi obyvateli Zbraslavi, zejména pak těmi žijícími v okolí, jaký typ dalšího
rozvoje této lokality by preferovali, jaké prvky by zde uvítali, mohlo by dojít i k hlasování o preferencích. Výstupy šetření  by sloužily jako podklad k vypsání architektonické soutěže

Samotná realizace by pak mohla probíhat
buď formou samostatného rozvojového projektu ze strany MČ Praha-Zbraslav nebo postupně v rámci dalších ročníků participativního rozpočtu.

Předpokládané náklady: 400.000,- Kč vč. DPH

Autor návrhu: Pavel Šulc

 

error

Dejte o participativním rozpočtu vědět světu!