Stav ulice Pod vysílačkou je dnes, v roce 2016, ve stavu odpovídajícímu pozdnímu středověku. Navrhuji opravu komunikace, kterou každý den využívá přibližně 25 rodinných domů a další nespočet obyvatel např. při každodenních procházkách se psem.

Úvodní část ulice Pod vysílačkou je sice zpevněná, ale po několika desítkách metrů se tato ulice (a s ní i navazující ulice Baňská) mění, v závislosti na aktuálním počasí, střídavě v blátivou a prašnou polní cestu. Celá situace se dramaticky zhoršila po loňském nepochopitelném pokusu o kosmetickou úpravu povrchů/nepovrchů navezením rozdrcené stavební suti. Na tuto komunikaci byl navezen materiál, který je naprosto nevhodný na podloží komunikací, natož pak na povrchové vrstvy (o Stavebních normách nemluvě).

Navrhuji položení živičné vrstvy v tloušťce 5 cm v úseku cca 350 metrů.

Předpokládané náklady: 248 000 Kč vč. DPH

Navrhovatelka: Denisa Kalkusová

 

error

Dejte o participativním rozpočtu vědět světu!