Přístřešek zajistí ochranu osob na zastávce před nepřízní počasí. / Návrh je řešen v rámci samostatné realizace.

Cílem návrhu je vybudovat pevný přístřešek obdobně jako byl vybudován na zastávce Pod Zatáčkou a zárověn zrealizovat i vyasfaltovaný přístup na zastávku i z chodníku vedoucího podél silnice.

Předpokládané náklady: 150 000 Kč vč. DPH

Navrhovatel: Miroslav Málek

VYSVĚTLENÍ DŮVODU NEREALIZOVATELNOSTI:
Návrh je řešen z jiného rozpočtu; přístřešek je již objednán a bude osazen na jaře 2017.

error

Dejte o participativním rozpočtu vědět světu!