Cílem návrhu je oživit nepsané centrum Zaběhlic zejména revitalizací zeleně a městského mobiliáře.

V rámci tohoto projektu dojde k opravě chodníku po pravé straně ulice Na Plácku, opravě obrubníků okolo zelených ploch, osazení nové lavičky a oživení celého prostoru novou a reprezentativnější zelení. Jak je patrné z přiložených fotografií, Plácek skomírá. Přitom jde o středobod zbraslavských Zaběhlic, kterým denně projdou stovky lidí. Takový prostor si zaslouží, aby znovu ožil.

Návrh zahrnuje asfaltérské práce, instalaci nových obrubníků, lavičku a náklady na novou zeleň.

Předpokládané náklady: 250 000 Kč vč. DPH

Navrhovatel: Tomáš Růžička

error

Dejte o participativním rozpočtu vědět světu!