Odstavná plocha u páteřní komunikace na Strnadech by měla zlepšit průjezdnost v této frekventované části a zabránit i dalšímu praskání asfaltového okraje vozovky. / Návrh je nerealizovatelný, neboť kvůli nutnosti proběhnutí stavebního řízení byl překročen časový limit. 

Tento v současné době trpí soustavným objížděním častých překážek. Stávající plocha by měla být šetrně zpevněna zatravňovacími dlaždicemi v šíři cca 2,5 metru souběžně s páteřní komunikací mezi stanovištěm tříděného odpadu a sloupy veřejného osvětlení.

 

Předpokládané náklady: 75 000 Kč vč. DPH

Navrhovatelka: Lenka Krausová – Kindlová

VYSVĚTLENÍ DŮVODU NEREALIZOVATELNOSTI:
Návrh není možné zrealizovat kvůli přílišné časové náročnosti na získání stavebního povolení.

error

Dejte o participativním rozpočtu vědět světu!