Prostor oválu na Slunečním městě není za tmy a v noci osvětlen, což vadí jak procházejícím lidem, tak může dávat prostor pro poškozování mobiliáře na hřišti a v parku. / Návrh je nerealizovatelný, neboť kvůli nutnosti proběhnutí stavebního řízení byl překročen časový limit. Cílem návrhu je zajistit zbudování veřejného osvětlení a následné předání správcovské firmě.  Osvětlení jistě ocení desítky až stovky obyvatel, kteří by procházeli přes park a aktuálně raději volí cestu po osvětlené komunikaci, a také rodiče s dětmi využívající herní prvky a lavičky.

Předpokládané náklady: 200 000 Kč vč. DPH

Navrhovatel: Libor Vejpustek

VYSVĚTLENÍ DŮVODU NEREALIZOVATELNOSTI:
Návrh není možné zrealizovat kvůli přílišné časové náročnosti na získání stavebního povolení.

error

Dejte o participativním rozpočtu vědět světu!