Cílem návrhu je revitalizovat prostranství okolo rybníku v Lahovičkách, který je nejen pro místní obyvatele významnou rekreační zónou. 

Návrh zahrnuje  instalaci mobiliáře pro zpříjemnění trávení volného času u vody: 3 lavičky s odpadkovými koši a pytlíky na psí exkrementy a následně zbudování 3 parkovacích míst podél ulice K Sádkám a osazení dřevěného držáku na kola.

Navrhovatelka: Zuzana Josková

Rozpočet: 143.368,- Kč

Tento návrh nelze zrealizovat s ohledem na komplikované majetkové vztahy v dané lokalitě.

error

Dejte o participativním rozpočtu vědět světu!