Důvodem podání návrhu je absence místa ke koupání na Zbraslavi. Cílem je vybudování písečné pláže na levém břehu Vltavy a instalace dřevěného mola za účelem vytvoření místa pro koupání v řece a relaxace u vody.

Koupání ve Vltavě má na Zbraslavi historickou tradici. Zbraslav bývala v minulosti výletním a rekreačním místem pro Pražany a Šůrova plovárna na pravém břehu Vltavy se stala předlohou proslulého Vančurova Rozmarného léta. Voda ve Vltavě je osvěžující a čistá, dno je písčité. Nábřeží má velký rekreační potenciál.

Navrhujeme vybudování malé písečné pláže s dřevěným molem umístěné do prostoru mezi průchodem pod ulicí K Přehradám z ulice U Loděnice a betonovým brodem, resp. vzdálenějším podchodem z ulice U Přístaviště.
Je zde vyšlapaná pěšina, mobilní vodácké molo, betonový brod, neudržovaná zeleň. Chybí lavičky a lehátka, koupací molo, pláž, (sauna, přívoz, …)
Konkrétně projekt řeší absenci pohodlného místa pro vstup do vody, ke koupání ve Vltavě a prostoru pro rekreaci.

 

Navrhovatelky: Jitka Hofmeisterová, Alena Kubešová

Rozpočet: 150.000,- Kč

Z důvodu potřebných povolení k vybudování pláže s dřevěným „molem“, která musí udělit Povodí Vltavy a stavební úřad, narazil tento návrh na časové hledisko. Bohužel nelze zaručit, že by bylo možné ho uskutečnit do konce roku 2016. Protože jde ale o návrh, který se těší velké podpoře jak obyvatel Zbraslavi, tak i vedení městské části, bude na něm úřad spolupracovat s navrhovatelkami mimo participativní rozpočet.

error

Dejte o participativním rozpočtu vědět světu!