Cílem návrhu je oživení pěti dnes obyčejných šedých a nudných trafostanic profesionálními umělci pomocí sprejované malby.

Motivy budou navrženy a malby realizovány profesionálními umělci na základě výběru a schválení motivů zástupci městské části i obyvatel. Motivy by měly být tematické, např. trafostanice u školy by měla obsahovat prvky vhodné pro děti apod..

Náklady na opravu a úpravu omítky jedné trafostanice jsou kalkulovány na cca 20 tis. Kč.

Navrhovatel: 

Rozpočet: 100.000,- Kč

error

Dejte o participativním rozpočtu vědět světu!