O Troja sobě

Troja sobě je tzv. participativní rozpočet. Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce.

Radnice vymezí vždy část peněz z ročního rozpočtu. Pro rok 2022 vedení městské části Praha-Troja vyčlenilo 500 000 Kč.

Obyvatelé městské části mohou do konce února podat své vlastní návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve vybudovat, vylepšit, zorganizovat atp.

Úřad městské části došlé návrhy prověří z hlediska realizovatelnosti (viz pravidla). V případech, kde to bude možné s autory spolupracuje na úpravách či dopracování návrhu do přesnější, projektové podoby.

Realizovatelné návrhy představí jejich autoři na Trójské buchtě a bude se o nich hlasovat prostřednictvím tohoto webu.

Návrhy, které získají největší podporu budou realizovány ještě v druhé polovině roku 2022, nejpozději v roce 2023 přímo městskou částí. Nejedná se tedy o granty, které realizují přímo aktivní občané či spolky.

 

Jaké nápady můžete zaslat?

Oblasti návrhů nejsou nijak omezeny; vaše nápady se mohou týkat čehokoliv od opravy lavičky či odpadkového koše v parku, zřízení bezbariérového přístupu či přechodu pro chodce, realizace divadla či přednášky až například po zasazení stromu.

Váš návrh musí splnit jen několik základních podmínek.

  • Jedním z hlavních kritérií je realizace návrhu na území města a v případě úprav veřejných prostor musí být realizovány na pozemcích v majetku města, a to veřejném prostranství (ulice, park, zelené plochy, náměstí atp.) nebo ve veřejně přístupné budově, která je po větší část dne přístupná či využívána veřejností, jako je např. knihovna, atp. (nemusí být přístupno 24 hodin denně, ale rozhodující je volný přístup každému).
  • Finanční náklady na realizaci Vašeho návrhu musí být minimálne 30 000 Kč a nesmí přesáhnout 500 000 Kč. (Náklady návrh musí zahrnovat také daň z přidané hodnoty a také náklady na případnou projektovou dokumentaci.)
  • Musí jej podpořit alespoň dva spolunavrhovatelé.
  • Při tvorbě návrhu věnujte pozornost dodržení pravidel pro jeho podání a tomu, abyste úřadu poskytli co nejvíce informací k posouzení jeho proveditelnosti.

Harmonogram

Radnice uvolní část rozpočtu

Prosinec 2021

Lidé přijdou s návrhy a v termínu je podají

do 28. února 2022

Realizovatelnost návrhů prověří úředníci

březen 2022

Návrhy prodiskutují občané mezi sebou

květen 2022

O návrzích proběhne hlasování

červen 2022

Radnice zajistí realizaci vybraných návrhů

červen 2022 a dál

Participativní rozpočet v kostce

Participativní rozpočtování není ve světě žádná novinka. Používá se dnes v tisících obcí, měst, krajů, států i menších komunit po celém světě. V roce 1989 ho poprvé začali využívat v Brazílii ve městě Porto Alegre jako nástroj pro efektivní určení hlavních priorit pro rozpočet Tento postup pro rozhodování se následně ujal jak v jižní Americe, tak ve zbytku světa. Podporují ho významné instituce jako Spojené národy nebo Světová banka jako efektivní nástroj participace. 

Participativní rozpočtování se rozšířilo i do Evropy. Využívají ho od západu na východ. Tradičně silný je ve Španělsku a Portugalsku, ale využívají ho také města v dalších evropských zemích.  Naši polští sousedé jej dokonce zavádí legislativně. U nás se tento nástroj občanské participace stává více a více populární. Mapa participativního rozpočtování ukazuje neustále se zvětšujícího počtu zapojených měst v České republice.  

Cílem participativního rozpočtu není jen přerozdělit určité množství peněz, nejde tedy o nově pojmenovaný grantový systém. Smyslem participativního rozpočtu je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí, ukázat lidem, jaké jsou možnosti obce i jak se mohou na tvoření města podílet, ale naučit radnice způsobu, jak občanům naslouchat a jak s nimi efektivně a konstruktivně komunikovat. Důležitou součástí participativního rozpočtu jsou veřejná setkání a debaty o návrzích, na nichž mohou vzniknout nové mezisousedské vztahy i příjemná konstruktivní atmosféra v obci.