Výsledek hlasování 2022

V prvním ročníku participativního rozpočtu TROJA SOBĚ se ucházelo o přízeň občanů ve veřejném hlasování celkem 6 zajímavých návrhů. Na jejich realizaci bylo v rozpočtu městské části vyčleněno 500 000 Kč.

Hlasování probíhalo v měsíci červnu a zúčastnilo se ho 91 hlasujících. Kritérium platnosti hlasování stanovené v zásadách, tj. 5% obyvatel městské části starších 18 let, bylo splněno. Většina hlasujících využila možnosti podpořit svým kladným hlasem dva návrhy.

Nejvíce hlasů dostal návrh Dětské hřiště 5+ pod valem paní Jany Mercogliano a spolunavrhovatelky paní Lucie Štimplové s rozpočtem 500 000 Kč. Navržené hřiště pro děti od 5 let ve stylu opičí dráhy doplněné jednoduchým posezením bude vybudováno na pozemku parc.č. 1598/1 vedle posilovací soupravy Hybaj.

Druhé místo v hlasování obsadil návrh pana Ing. arch. Marka Macha Úpravy kontejnerových stání – zástěny, který potvrdil poptávku po zakrytí kontejnerových stání na tříděný odpad vhodnou zástěnou, aby došlo ke zkvalitnění veřejného prostoru. V případě, že realizace vítězného návrhu nevyčerpá celou vyčleněnou finanční částku, bude městská část realizovat i část tohoto návrhu.

Třetí v pořadí skončil návrh pana Pavla Maurera Jen 2 lavičky a 2 koše, který má podporu městské části a o jeho realizaci bude městská část jednat s Botanickou zahradou hl.m.Prahy.

V současné době městská část finalizuje veškeré administrativní kroky, které předcházejí samotné realizaci projektů. Nedílnou součástí přípravy realizace je spolupráce s navrhovateli. Výsledek hlasování bude také projednávat zastupitelstvo městské části na svém nejbližším zasedání.

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se do participativního rozpočtu zapojili jako autoři, spolunavrhovatelé nebo jako hlasující. Děkujeme také všem, kteří vyplnili anketu. O stavu realizace projektů Vás budeme průběžně informovat prostřednictvím webu městské části i na stránkách časopisu TROJA.

Výsledky hlasování

pořadínávrhcelkempozitivnínegativnírozpočet návrhu
1II. Dětské hřiště 5+ pod valem66682500000
2Úpravy kontejnerových stání – zástěny / přemístění34373450000
3Jen 2 lavičky a 2 koše14206100000
4 - 6Doplnění odpadkových košů a stojanu na kola v Podhoří510560000
4 - 6Pojďme do Troji přidat Knihobudku5171218000
4 - 6Cesta k botanické zahradě594100000

Statistiky hlasování


Sdílejte výsledky s ostatními!
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Nejnovější aktuality