Co jsou Nápady pro Libuš a Písnici

Nápady pro Libuš a Písnici je tzv. participativní rozpočet. Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své městské části. Vedení městské části vyčlenilo 500 000,- Kč a teď je na Vás, abyste vymysleli a rozhodli o tom, co se zrealizuje. 

Zašlete nám svůj nápad a to do 15. října 2022. My nápad posoudíme z hlediska realizovatelnosti.

Vyvrcholením je elektronické hlasování o tom, které  návrhy obyvatel má obec realizovat.

Jaké nápady můžete zaslat?

Nápady pro Libuš a Písnici vytváří prostor pro Vaši kreativitu a nápady.

Může se jednat o návrhy vedoucí k úpravám veřejných prostor, zeleně, zřizování volnočasových prvků apod.

Váš nápad zhodnotíme z hlediska pravidel, případně jej s vámi prodiskutujeme. Nyní je to na Vás!

Váš návrh musí splnit několik základních podmínek.

  • Návrh musí být realizován na pozemcích svěřených MČ Praha-Libuš, na pozemcích hl. m. Prahy (nutný souhlas), na ostatních veřejných pozemcích (nutný souhlas majitele)
  • Vlastnictví pozemků lze zjistit na portálu https://app.iprpraha.cz/apl/app/majetek.  
  • Finanční náklady na realizaci Vašeho návrhu nesmí přesáhnout 300 000 Kč.
  • Minimální náklady na Váš návrh jsou 20 000 Kč.
  • Při tvorbě návrhu věnujte pozornost dodržení pravidel pro jeho podání a tomu, abyste úřadu poskytli co nejvíce informací k posouzení jeho proveditelnosti.

 

Harmonogram 2022

Radnice odsouhlasí 2. ročník Nápadů pro Libuš a Písnici

červen 2022

Lidé přijdou s návrhy a v termínu je podají

1.9.2022 - 15. 10.2022

Realizovatelnost návrhů prověří úředníci

listopad 2022

Návrhy prodiskutují občané mezi sebou

11.1.2023 od 17:00 v zasedací místnosti - Libušská 1

O návrzích proběhne hlasování

leden 2023

Radnice zajistí realizaci vybraných návrhů

březen 2023 a dál

Participativní rozpočet v kostce

Participativní rozpočtování není ve světě žádná novinka. Používá se dnes v tisících obcí, měst, krajů, států i menších komunit po celém světě. V roce 1989 ho poprvé začali využívat v Brazílii ve městě Porto Alegre jako nástroj pro efektivní určení hlavních priorit pro rozpočet Tento postup pro rozhodování se následně ujal jak v jižní Americe, tak ve zbytku světa. Podporují ho významné instituce jako Spojené národy nebo Světová banka jako efektivní nástroj participace. 

Participativní rozpočtování se rozšířilo i do Evropy. Využívají ho od západu na východ. Tradičně silný je ve Španělsku a Portugalsku, ale využívají ho také města v dalších evropských zemích.  Naši polští sousedé jej dokonce zavádí legislativně. U nás se tento nástroj občanské participace stává více a více populární. Mapa participativního rozpočtování ukazuje neustále se zvětšujícího počtu zapojených měst v České republice.  

Cílem participativního rozpočtu není jen přerozdělit určité množství peněz, nejde tedy o nově pojmenovaný grantový systém. Smyslem participativního rozpočtu je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí, ukázat lidem, jaké jsou možnosti obce i jak se mohou na tvoření města podílet, ale naučit radnice způsobu, jak občanům naslouchat a jak s nimi efektivně a konstruktivně komunikovat. Důležitou součástí participativního rozpočtu jsou veřejná setkání a debaty o návrzích, na nichž mohou vzniknout nové mezisousedské vztahy i příjemná konstruktivní atmosféra v obci.