Rozšíření areálu sportovního hřiště v Hoštické ulici

Rozšíření sportovního části areálu na hřišti v ulici Hoštická v zadní části hřiště. Vybudování běžecké dráhy o počtu dvou drah o celkové délce cca 72 m a celkové šířce 2,5 m s polyuretanovým povrchem.
Nerealizovatelné
2021
Sdílet:

Běžecká dráha by se nacházela na pozemku parc. č. 559/1 v k.ú. Písnice (současné hřiště)  a na pozemku parc. č. 558/1  v k.ú. Písnice.

Toto nově vybudované sportoviště by bylo volně přístupné všem obyvatelům městské části během standartní otevírací doby dětského hřiště a sportoviště.

Vybudováním běžecké dráhy vznikne prostor pro aktivní odpočinek obyvatel Libuše a Písnice, ale i o prostor pro výuku atletiky z nedaleké ZŠ Písnice, které nemá v tuto chvíli úplně dobré podmínky pro výuku atletických disciplín v rámci předmětu tělesné výchovy. Zároveň by tento prostor mohl být využit pro trénink cca 50 dětí Sboru dobrovolných hasičů Praha-Písnice.

Cílovou skupinu tvoří děti, mládež i aktivní část dospělé populace.

Odhadované náklady

589000 Kč

Umístění

zadní část dětského hřiště v ulici Hoštická a sousední pozemek

Posouzení realizovatelnosti

Náklady na stavbu převyšují maximální náklady na jeden projekt, které činí 300 000,- Kč. I kdyby se zvolil jiný povrch, či by se určitá část stavby realizovala svépomocí, nelze projekt realizovat jelikož stavba není v souladu s územním plánem. V územním plánu je pozemek parc. č. 558/1 v k.ú. Písnice veden jako NL - louky a pastviny. Sportovní zařízení není uvedeno ani v podmíněném přípustném využití tohoto území.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *