Počáteční propojení a využití plochy Na Jezerách do podoby budoucího parku

Plocha Na Jezerách se nachází na parcele č. 4281/ v k.ú. Libuš. Návrh si klade za cíl začít s transformací plochy do parkové zelně a s tím přidruženými prvky. Cílem návrhu je realizace přírodní mlatové cesty, prodloužení výsadby stromořadí v počtu 30 stromů, umístění fotbalových branek.
Nerealizovatelné
2021
Sdílet:

Parkovou úpravu této plochy dlouhodobě prosazují občané a zastupitelé MČ Praha-Libuš a tento požadavek je současně dlouhodobě vyjádřen i v usneseních zastupitelstva MČ.

Cílem návrhu je:

  • Realizace přírodní mlatové cesty přes plochu Na Jezerách ve spojení konce parku K Jezírku a Kunraticemi
  • Prodloužení výsadby stromořadí táhnoucí se z Kunratic k parku K Jezírku přes plochu Na Jezerách v délce 300 metrů v počtu 30 stromů s mezerami 10 m
  • Umístění 2 dřevěných fotbalových branek se sítěmi do jižní části plochy Na Jezerách

Cílová skupina: občané MČ, bydlící v okolí. Občané Kunratic a Krče, cyklisté a jiní procházející mezi Krčským lesem a Kamýckým parkem, využití branek pro děti ze základní školy Wonderland, z mateřských školek Wonderland a K Lukám, střední školy.

Odhadované náklady

278000 Kč

Umístění

plocha Na Jezerách, parc. č. 428/1 v k.ú. Libuš

Posouzení realizovatelnosti

Navrhovatel nedodal souhlas majitele (správce) pozemku parc. č. 428/1 v k.ú. Libuš. Pozemky jsou ve vlastnictví hlavního města Prahy. Dle pravidel Participativního rozpočtu MČ Praha-Libuš 2021 bod 4: V případě realizace na pozemcích hl. města Prahy musí navrhovatel sjednat souhlas s Magistrátem hl. m. Prahy s touto realizací. Souhlas nebyl sjednán.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *