Naučný okruh – Po stopách místní historie v souvislostech

Umístění 5 ks informačních tabulí z akátového dřeva v parkové části areálu ZŠ Meteorologická. Tématy tabulí: 1: Stručná historie MČ, 2: Historie prostoru ZŠ, 3: Proměny blízkého okolí ZŠ, 4: Proměny vzdálenějšího okolí ZŠ, 5: Řada ředitelů základní školy
Nerealizovatelné
2021
Sdílet:

Umístění 5 ks informačních tabulí z akátového dřeva, barevný text, mapky, fotky, UV ochranná folie, kotvení do země.

  • Tabule č. 1: Stručná historie MČ Praha-Libuš
  • Tabule č. 2: Historie lokálního místa prostoru ZŠ, její stavba a vývoj
  • Tabule č. 3: Proměny blízkého okolí ZŠ, údolíčko pod ZŠ – bývalé koupaliště, křížek “pod dubem”, studánka
  • Tabule č. 4: Proměny vzdálenějšího okolí ZŠ: návaznost na lesní areál Modřanská rokle, bývalý kamenolom a navazující výroba kamenných směsí
  • Tabule č. 5: Řada ředitelů základní školy s fotografiemi.

Úmyslem předloženého projektu je zvýšit povědomí a tím i zlepšit vztah k ZŠ, jejich rodičů i zaměstnanců školy k místu, kde se škola nachází, k jejímu okolí a cele MČ Praha-Libuš.

Znalost informací o místě života a vzdělávání podporuje citovou vazbu člověka k němu.

Odhadované náklady

95000 Kč

Umístění

areál ZŠ Meteorologická

Posouzení realizovatelnosti

Naučný okruh by se nacházel v uzavřené lokalitě a to areálu základní školy. Tento areál není přístupný veřejnosti kdykoliv, je otevřen jen když je v provozu základní škola. O víkendech, státních svátcích, prázdninách je areál uzamčen. Dle pravidel participativního rozpočtu MČ Praha-Libuš 2021 bod 4: Projekt může být realizován pouze na veřejně přístupných místech, využitelných všemi občany MČ. Areál ZŠ Meteorologická není veřejně přístupné místo.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *