Formulář pro podání návrhu

  Informace o návrhu
 • Úderný a jasný. Bude Váš návrh provázet až do hlasování.
 • Detailní popis návrhu včetně jeho odůvodnění (jaký problém řeší, s jakým přínosem či inovací přichází, identifikace cílové skupiny)
 • Zadejte částku bez mezer, například 150000.
 • Nepovinné. Prosíme, použijte šablonu podrobného rozpočtu ke stažení v patičce webu.
 • Povinná příloha. Tento obrázek použijeme pro prezentaci Vašeho návrhu na webu i v tiskovinách města. Prosíme o dostatečně kvalitní obrázek, ke kterému máte autorská práva. Doporučujeme formát na šířku. Maximální velikost obrázku 1 MB.
 • Můžete nahrát až 12 dodatečných obrázků ve velikosti do 1 MB.
 • Adresa, případně více adres v případě, že se návrh týká více míst. Pokud se váš návrh týká širší oblasti, popište ji.
 • Do vyhledávacího pole zadejte adresu místa, kterého se Váš návrh týká. Alternativně můžete na mapě manuálně najít konkrétní místo a kliknout na něj pacičkou. Místo je vybráno tehdy, když se na něm objeví červená značka. Realizovat lze pouze návrhy umístěné na pozemcích města (viz. podmínky podání).
 • Kontaktní informace
 • Garanti návrhu
 • Garant návrhu č. 1

 • Garanti mohou v případě potřeby zastupovat autora návrhu.

 • Věk garanta musí být minimálně 18 let.
 • Garant návrhu č. 2

 • Věk garanta musí být minimálně 18 let.
 • Garant návrhu č. 3

 • Věk garanta musí být minimálně 18 let.
 • Garant návrhu č. 4

 • Věk garanta musí být minimálně 18 let.
 • Garant návrhu č. 5

 • Věk garanta musí být minimálně 18 let.
 •