Status návrhu: Nerealizovatelné

Obnovme rybník v Dolíkách!

Obnovme rybník v Dolíkách!

Dolíky krásnou přírodní oázou a oblíbeným místem na procházky. Na bývalý rybník je velmi smutný pohled, myslím si, že tato vodní plocha by určitě stála za obnovu. Představuji si, že by v rámci participativního rozpočtu měl vzniknout minimálně odborně zpracovaný projekt a provedeny veškeré přípravné práce na revitalizaci rybníka. Pokud by peníze zbývaly, bylo by skvělé, kdyby se přistoupilo k uvedení rybníka do podoby tak, jak si ji pomatujeme.

Volnočasový areál pro náctileté

Volnočasový areál pro náctileté

Upravit prostor sadu u Zadního rybníka pro víkendové a prázdninové aktivity spolků dětí a mládeže z Mníšku. A pro celodenní sportovní výuku v přírodě ZŠ.
Projekt je zaměřena na možnost základního táboření ve vlastních stanech, zázemí pro kuchyni, základní hygienu a mobilní jídelnu dle minimálních pravidel Vyhlášky 106/2001 Sb., .
Základna by vedle táboření měla nabídnou prostor pro soutěže spolků, (mladí hasiči, cyklisté, …).

Cyklokrosová dráha Ďolíky

Cyklokrosová dráha Ďolíky

Zhotovit na pozemku města v Ďolíkách v těsném sousedství obslužné cesty jednoduchou cyklokrosovou trať, která bude určena pro děti, mládež i dospělé.
Bude k využití spolkům dětí a mládeže, případně k výuce ZŠ, družin, apod.
Trať bude vedena po povrchu skládky, bez navezení speciálního materiálu, doplněna několika mobilními překážkami a výjimečně modelací terénu (navezením).
Vše musí být jednoduché, maximálně flexibilní.
Pokud by se prostor osvědčil, lze zvažovat větší investice.

Zvířátka na Oboře

Zvířátka na Oboře

Projekt zahrnujícím v sobě jak volnočasové aktivity pro děti i dospělé, tak i činnost poradenskou a vzdělávací. Hlavním obsahem je vybudování kontaktního mini zoo koutku a ukázek chovu drobného zvířectva. Tedy zbudovat místo, kde je možné zvířata vidět, se zvířaty být a hlavně se o nich něco dozvědět. O jejich chovu, prostředí, zajímavostech z jejich života. Zároveň i místo (aktivního) odpočinku. Celý projekt má několik podčástí.

Sdílená půjčovna nářadí

Sdílená půjčovna nářadí

Bylo by fajn, kdyby v Mníšku fungovala jakási sdílená půjčovna nářadí na zahradní a jiné domácí použití, které člověk využije jen 1x za rok (např. vertikutátor, štěpovačka, ale i třeba obyčejná kvalitní sekera či pila). Zároveň by součástí této půjčovny nářadí mohla být i jakási dílna, kde by se dalo vyrobit a opravit něco jednoduchého.

Veřejná půjčovna kol a koloběžek

Veřejná půjčovna kol a koloběžek

Systém půjčování kola koloběžek by mohl fungovat podobně jako pražská Rekola: https://www.rekola.cz/ Ve městě by mohl být hlavní stojan na autobusové zastávce, dále by se stojany mohly umístit do každé části města (včetně Rymaně a Stříbrné Lhoty). Systém by se dal využít i pro turistické účely např. lidé by si mohli půjčit kolo a jet např. do Kytína a zde kolo zanechat a pokračovat dále hromadnou dopravou zpět do Prahy.

M park – multifunkční areál pro sport a hry

M park – multifunkční areál pro sport a hry

Na dlouhodobě nevyužívaném pozemku v blízkosti obchodní zóny (parcela č. 1290/1) a v jeho bezprostředním okolí vybudovat „Mníšecký multifunkční mezigenerační areál pro sport a hry – M park“ a dopřát tak všem obyvatelům i náhodným či pravidelným návštěvníkům města příležitost, prostor, vhodné zázemí a podmínky k aktivnímu odpočinku, zábavě a mezigeneračnímu setkávání při hraní populárních i netradičních sportů a her.

In-line prostor a záchytné parkoviště

In-line prostor a záchytné parkoviště

Projekt není na pozemku města, ale město ho prakticky využívá.
Jedná se o bývalou státní silnici od sběrného dvora k podchodu, která je majetkem Středočeského kraje.
Cílem projektu je tuto velmi málo používanou komunikaci využít na cca 400 m dlouhou in-line dráhu a také jako záchytné parkoviště . A to jen změnou dopravního řešení a osazením dopravních značek, po dohodě s majitelem a příslušnými správními úřady.