Podat návrh

Čekejte na schválení
Propagujte svůj návrh

Podmínky

Navrhovatelem může každý obyvatel Města Mníšek pod brdy starší 15 let.  Pokud je navrhovatel mladší 15 let, musí si zajistit souhlas a podpis zákonného zástupce.

Návrh musí být realizován na území města. Pozemky a budovy, kterých se bude Váš návrh týkat, by měly být ve vlastnictví města.

Není nijak omezeno, jaké oblasti se mají předkládané návrhy týkat. Vhodné jsou zejména návrhy na úpravy či instalace prvků ve veřejném prostoru, zvelebení veřejného prostranství, zkvalitnění životního prostředí, sousedská setkání, vzdělávání, volnočasové aktivity a podobně. Jediné, co musí návrh v této oblasti splňovat je, aby měl přínos pro město a jeho obyvatele.

Realizace Vašeho návrhu nesmí překročit daný finanční rozpočet. Náklady odhadované pro realizaci návrhu nesmí přesáhnout 250 000 Kč včetně DPH a roční provozní náklady nesmí přesáhnout 10% z pořizovací ceny. Nezapomeňte, že u některých stavebních akcí je nutné zpracovat odbornou projektovou dokumentaci. I její cena se započítává do nákladů potřebných pro realizaci.

Návrh musí obsahovat podklady/informace pro posouzení možnosti realizace navrhovaného projektu. Návrh musí být zpracovaný srozumitelně a musí obsahovat vyplněna všechna povinná pole formuláře. Součástí musí být přibližný odhad nákladů na realizaci a přesná lokalizace a prostorové požadavky na realizaci, příp. fotodokumentace stávajícího stavu, vhodnou součástí jsou pak jednoduché grafické poklady (výkresy, vizualizace, typy navrhovaných prvků aj.). Čím více informací nám poskytnete, tím lépe budeme moci posoudit proveditelnost Vašeho návrhu.

Finanční náklady na jeden návrh musí být max. 250 000 Kč.

Návrh musí být možné zrealizovat do konce roku 2024.

Lhůta pro podání návrhů končí 1. května 2023.

Podat návrh

Vyberte si jeden ze tří způsobů podání.

Podání online

nejpohodlnější a nejrychlejší způsob podání

Podání e-mailem

na e-mailovou adresu lubos.kozisek@mnisek.cz

Podání na městském úřadě

podávejte na podatelně