Zde jsou uvedeny návrhy, které nepostoupily do březnového hlasování. Zdůvodnění si přečtete po rozkliknutí každého příspěvku.

Ztracená cesta, ptačí stezka

Ztracená cesta, ptačí stezka

Zdůvodnění vyřazení návrhu: Cesta začíná a končí na soukromých pozemcích. Navrhovatelka nezajistila v rámci pravidel souhlas vlastníků těchto pozemků. Cesta byla navržena jen na pozemku města, vznikla by tak cesta "odnikud nikam". Vstup na cestu je na pozemku firmy...

Lavička na autobusovou zastávku před cukrárnou

Lavička na autobusovou zastávku před cukrárnou

Zdůvodnění vyřazení: Lavička uprostřed chodníku není umístěna vhodně, brání průchodnosti v exponovaném místě. Pokud by byla lavička umístěna hned u domu, měla by jen cca 140 cm, nebyl zajištěn souhlas majitele domu. Autor návrhu: Mariana Martinů Popis návrhu: Pevné...

Obložení mostu přes Mnichovku a nové zábradlí

Obložení mostu přes Mnichovku a nové zábradlí

Zdůvodnění vyřazení: Navrhovatel nezajistil souhlas majitele mostu - Středočeského kraje. S mostními oblouky nesouhlasí Povodí Vltavy - mostní oblouky zásadně sníží průtočnost koryta, v rámci protipovodňových opatření není tato úprava možná. S obložením nesouhlasí...

Facebook