Zde si můžete prohlédnout návrhy, které postupují do hlasování od 16. do 31. března 2020.

Židle pro Mnichovice

Židle pro Mnichovice

Autor návrhu: Iveta Skálová Popis návrhu: Zamýšlíme umístnění 3 sad venkovního nábytku se stolkem a židlemi na plochu náměstí, která kromě občasných akcí zůstává nevyužita. Získáme prostor, kde se můžeme posadit s přáteli, dát si kávu, zmrzlinu, případně jiné...

Zacvičme si venku

Zacvičme si venku

Autor návrhu: Táňa Hozmanová Popis návrhu: Návrh počítá s instalací 2 venkovních fitness strojů a stolu pro stolní tenis s kovovou síťkou. Můžete si s pomocí těchto strojů protáhnout a procvičit jednotlivé části celého těla a zvýšit tak svoji kondici, a to vše na...

Vyprošťovací zařízení pro hasiče

Vyprošťovací zařízení pro hasiče

Autor návrhu: Mariana Martinů Popis návrhu: Náš sbor dobrovolných hasičů naléhavě potřebuje nové pomůcky sloužící k vyprošťování osob z deformovaného automobilu. Nová sada obsahuje: rozpěrný válec, čerpadlo, tlakové hadice a opěrku pro rám. Výhodou sady je i...

Víc košů pro pejskaře

Víc košů pro pejskaře

Autor návrhu: Klára Auerová Popis návrhu: Majitelů psů je v Mnichovicích hodně a stávající počet košů pro psy je nedostačující. Po terénním průzkumu je navrženo 10 nových košů, které jistě zpříjemní život nejen pejskařům, ale všem obyvatelům města. Umístění návrhu: po...

Posezení v lese

Posezení v lese

Autor návrhu: Marek Hofta Popis návrhu: Po Mnichovicích je v důsledku sucha a nájezdu kůrovce mnoho uschlých stromů. Některé z nich by mohly sloužit pro odpočinek. Jsou navrženy dvě jednoduché lavice a jedna lavička zavěšená. U stromů by mohla být cedulka s...

Ohrádka s lavičkami

Ohrádka s lavičkami

Autor návrhu: Mariana Cyrany Popis návrhu: Kolem památných lip je navržena ohrádka s přidanými lavičkami. V první řadě jde o ochranu kořenových systémů věkovitých stromů a také se tímto opatřením zvýší v parku počet míst k sezení. Ohrádka je navržena větší než minulý...

Nájezdová rampa

Nájezdová rampa

Autor návrhu: Mariana Martinů Popis návrhu: Aby maminky nemusely u zdravotního střediska nechávat kočárky na dešti, je navržena na venkovních schodech rampa ve sklonu 18 %, která umožní i lepší dopravu nemocných na vozíčku do ordinací lékařů. K rampě přináleží i...

Facebook