Zde si můžete prohlédnout návrhy, které postupují do hlasování v termínu od 11. do 31. března.

Úprava zdi a plakátovací plochy

Úprava zdi a plakátovací plochy

Autor návrhu: Helena Šářecová Popis návrhu: Návrh se týká zdi, která je ve vlastnictví města a je postavena na pozemkové parcele č. 1638/2 katastru obce Mnichovice.  Zeď je vystavěna z šedých cihel a v horní části má betonový věnec, který je značně poškozený a na...

Úprava plotu u parkoviště vedle trafiky

Úprava plotu u parkoviště vedle trafiky

Autor návrhu: Helena Šářecová Popis návrhu: Nynější stav parkoviště a drátěného plotu nad potokem není ideální. Parkující automobily do plotu najíždějí a dochází k jeho poškození. Navíc plot nepůsobí příliš estetickým dojmem. Parkovací plocha v centru města vedle...

Oprava ohrádky památných lip v parčíku pod školou

Oprava ohrádky památných lip v parčíku pod školou

Autor návrhu: Mariana Cyrany Popis návrhu: Na místě stávající polámané ohrádky kolem památných lip bude navržena nová s přidanými lavičkami. Umístění návrhu: parčík pod školou v ul. Bezručova Předpokládané náklady: 60 000 ,- Kč Prezentace - Oprava ohrádky památných...

Letní kino

Letní kino

Autor návrhu: Jakub Rafaj Popis návrhu: Poznejte krásnou atmosféru letního promítání - sice bez polstrovaných sedaček velkých multiplexů, ale na druhou stranu v pěší vzdálenosti, na louce na vlastní dece se sklenkou či půllitrem, přáteli a rodinou kolem sebe. Nejedná...

Umělecká výmalba nádražního podchodu „Cesta na vlak“

Umělecká výmalba nádražního podchodu „Cesta na vlak“

Autor návrhu: Vlastimil Babor, Karel Knetl, Štepánka Žvejkalová Popis návrhu: Stěny podchodu mohou znovu ožít stylovou výmalbou s tematikou cestování po různých kontinentech. Zobrazení lidí z různých koutů světa při jejich cestě na vlak. Jednotlivé postavy nesou svůj...

Knihobudky

Knihobudky

Autor návrhu: Veronika Mitlöhnerová, Veronika Veverková, Adéla Valha Vorbová Popis návrhu: Mnoho z nás má doma knihy, ke kterým se již nechce vracet, ale je mu líto je jen tak vyhodit. Na druhou stranu je mezi námi jistě mnoho náruživých čtenářů, kteří by uvítali...

Termokamera pro mnichovické hasiče

Termokamera pro mnichovické hasiče

Autor návrhu: Michal Müller Popis návrhu: Termokamera FLIR K55 je pomůcka vyvinutá pro hasičské zásahy. Naše jednotka má záměr využít toto zařízení k vyhledávání ukrytých osob v prostorách zasažených zplodinami požáru a tím zvýšit pravděpodobnost jejich včasného...

Trvalkové výsadby na Masarykově náměstí

Trvalkové výsadby na Masarykově náměstí

Autor návrhu: Petra Podařilová Popis návrhu: Výběrem speciálních trvalek se promění vybrané plochy na náměstí v kvetoucí oázy, zvýší se biodiverzita a schopnost rostlin zachytit polétavý prach. Vylepšením výsadbového substrátu se zvýší schopnost poutat vodu a použitím...

Facebook