Zde si můžete prohlédnout návrhy, které postupují do hlasování v termínu od 15. do 30. března.

Zastavení v Pěšinách

Zastavení v Pěšinách

Autor návrhu: Miroslav Polák Popis návrhu: Zpracování projektové dokumentace na úpravu prostoru bývalého cvičiště pro psy v ul. V Pěšinách. Dokumentace by měla řešit úpravu zeleně stávající a výsadbu nové. Úpravy zpevněných ploch s novými prvky drobné...

Záchranářské vybavení pro hasiče

Záchranářské vybavení pro hasiče

Autor návrhu: Mariana Martinů Popis návrhu:  1. Zakoupení záchranářského batohu včetně jeho vybavení. 2. Zakoupení kyslíkové láhve, včetně redukčního ventilu a kyslíkových masek s koncentrátorem. 3. Zakoupení speciálních skládacích nosítek použitelných jak u...

Zábradlí na náměstí

Zábradlí na náměstí

Autor návrhu: Mariana Martinů Popis návrhu: Zábradlí stejného vzhledu, jaký má již zábradlí na náměstí, bude umístěno na obloukové schodiště (pod papírnictvím), další zábradlí bude umístěno na dvojím schodišti (u mozaiky) vedoucím od Centra levného nákupu k prodejně...

Pocitová stezka

Pocitová stezka

Autor návrhu: Veronika Küblová Popis návrhu: Předmětem návrhu je vybudování chodníčku pro bosou chůzi v délce cca 10-15 m v prostoru přírodního parku U tygra. Jedná se o chodník tvořený obrubníkem z dřevěných kulatin nebo štípaného kamene a různými přírodními...

Bezpečná cesta do města, školy i školky i na Podhorky

Bezpečná cesta do města, školy i školky i na Podhorky

Autor návrhu: Michaela Hrstková, Radka Procházková Popis návrhu: Vypracování prověřovací studie a projektové dokumentace pro zřízení bezpečné cesty pro chodce z náměstí do ZŠ, oblasti Podhorky, Šibenička, Myšlín aj. Cesta by vedla přes zahradu MěÚ, kde by byl zřízen...

Bezbariérový městský úřad

Bezbariérový městský úřad

Autor návrhu: Kateřina Dudková Popis návrhu: Městský úřad potřebuje výtah, který bude umístěn na plášti budovy a umožní bezbariérový přístup do budovy. Navrhuji zpracovat stavební studii, ze které vyplyne finanční náročnost na realizaci. Zárověň ji bude možno použít...

Barvy na Myšlíně

Barvy na Myšlíně

Autor návrhu: Kateřina Dudková Popis návrhu: Návrh byl změněn (z důvodů nedokončené akce stavby chodníku) a namísto aplikace barev pomocí nástřiku lze dostat na Myšlín barvy díky ZELENI. Návrh je proto změněn na vytvoření trvalkovo – keřovitého záhonu na úrovni horní...

Rozšíření možnosti třídění o sběr kovových obalů

Rozšíření možnosti třídění o sběr kovových obalů

Autor návrhu: Kateřina Dudková Popis návrhu: Nádoby na sběr kovových obalů jsou dnes běžnou součástí třídících hnízd v okolních obcích. Umožní nám chovat se šetrněji k přírodě.  Záměrem je rozšířit třídící hnízda o popelnice na sběr kovových obalů. Umístění návrhu: na...

Úprava prostranství Pod lípami

Úprava prostranství Pod lípami

Autor návrhu: Sára Kabátová Popis návrhu: Park Pod lípami je přirozeným místem, kde se dětí setkávají po skončení školy. Pojďme jim vytvořit komfortnější, podnětnější a příjemnější prostředí. Děti, které zde po vyučování tráví čas hovorem s kamarády či čekáním na...

Bezpečný pohyb chodců v okolí nádraží ČD Mnichovice

Bezpečný pohyb chodců v okolí nádraží ČD Mnichovice

Autor návrhu: Jana Šimůnková Popis návrhu: Pořízení projektové dokumentace na dopravní opatření vedoucí k bezpečnému pohybu chodců v okolí nádraží ČD a celkové zklidnění ulice Nádražní od hostince po čekárnu ČD - návrh obytné zóny s parkovacími místy a s předností...

Lavičky a osvětlení v ul. Podskalí

Lavičky a osvětlení v ul. Podskalí

Autor návrhu: Kristina Málková Popis návrhu: instalace 2 laviček a 6 ks veřejného osvětlení v ul. Podskalí. Chodí zde lidé od lékaře, nemají si kde odpočinout, rodiče s dětmi, je to jedna z mála rovinek a nejezdí tam auta. Děti tam jezdí na odstrkovadlech, na...

Facebook