• Nápad PRo Mnichovice

  • Stručně a výstižně pojmenujte svůj záměr.
  • Co nejpřesněji popište návrh, aktivity, prvky, způsob realizace.
  • Co nejpřesněji a krátce odůvodněte, jakou situaci návrh řeší, čím může být přínosný.
  • Krátký výstižný text, který popisuje Váš návrh a jímž bude Váš návrh propagován.
  • Výše předpokládaných nákladů a to vč. DPH a souvisejících nákladů. Navrhovatel by si měl u dodavatele služeb nechat vypracovat cenovou nabídku. Související náklady jsou ty, bez kterých se realizace neobejde.
  • Připínáček umístěte na mapě tam, kde plánujete realizovat svůj návrh.
  • Povinná příloha. Naskenujte nebo nahrajte ilustraci stávající situace v řešeném místě nebo obrázek Vašeho návrhu. Prosím pohlídejte si autorská práva obrázku.
  • Povinná příloha. Formulář Podpisový arch si můžete vytisknout pod záložkou Dokumenty a s 15-ti podpisy spoluobčanů, podporujících Váš návrh jej nahrajete do tohoto elektronického formuláře. Pokud máte více příloh, můžete je poslat přes www.uschovna.cz na koordinatorka@promnichovice.cz
  •  

Facebook