Zde si můžete prohlédnout návrhy, které postoupily do hlasování v termínu od 15. do 30. března 2018

Zastavení v Pěšinách

Zastavení v Pěšinách

Autor návrhu: Miroslav Polák Popis návrhu: Zpracování projektové dokumentace na úpravu prostoru bývalého cvičiště pro psy v ul. V Pěšinách. Dokumentace by měla řešit úpravu zeleně stávající a výsadbu nové. Úpravy zpevněných ploch s novými prvky drobné...

číst více
Záchranářské vybavení pro hasiče

Záchranářské vybavení pro hasiče

Autor návrhu: Mariana Martinů Popis návrhu:  1. Zakoupení záchranářského batohu včetně jeho vybavení. 2. Zakoupení kyslíkové láhve, včetně redukčního ventilu a kyslíkových masek s koncentrátorem. 3. Zakoupení speciálních skládacích nosítek použitelných jak u...

číst více
Zábradlí na náměstí

Zábradlí na náměstí

Autor návrhu: Mariana Martinů Popis návrhu: Zábradlí stejného vzhledu, jaký má již zábradlí na náměstí, bude umístěno na obloukové schodiště (pod papírnictvím), další zábradlí bude umístěno na dvojím schodišti (u mozaiky) vedoucím od Centra levného nákupu k prodejně...

číst více
Pocitová stezka

Pocitová stezka

Autor návrhu: Veronika Küblová Popis návrhu: Předmětem návrhu je vybudování chodníčku pro bosou chůzi v délce cca 10-15 m v prostoru přírodního parku U tygra. Jedná se o chodník tvořený obrubníkem z dřevěných kulatin nebo štípaného kamene a různými přírodními...

číst více
Bezpečná cesta do města, školy i školky i na Podhorky

Bezpečná cesta do města, školy i školky i na Podhorky

Autor návrhu: Michaela Hrstková, Radka Procházková Popis návrhu: Vypracování prověřovací studie a projektové dokumentace pro zřízení bezpečné cesty pro chodce z náměstí do ZŠ, oblasti Podhorky, Šibenička, Myšlín aj. Cesta by vedla přes zahradu MěÚ, kde by byl zřízen...

číst více
Bezbariérový městský úřad

Bezbariérový městský úřad

Autor návrhu: Kateřina Dudková Popis návrhu: Městský úřad potřebuje výtah, který bude umístěn na plášti budovy a umožní bezbariérový přístup do budovy. Navrhuji zpracovat stavební studii, ze které vyplyne finanční náročnost na realizaci. Zárověň ji bude možno použít...

číst více
Barvy na Myšlíně

Barvy na Myšlíně

Autor návrhu: Kateřina Dudková Popis návrhu: Návrh byl změněn (z důvodů nedokončené akce stavby chodníku) a namísto aplikace barev pomocí nástřiku lze dostat na Myšlín barvy díky ZELENI. Návrh je proto změněn na vytvoření trvalkovo – keřovitého záhonu na úrovni horní...

číst více
Rozšíření možnosti třídění o sběr kovových obalů

Rozšíření možnosti třídění o sběr kovových obalů

Autor návrhu: Kateřina Dudková Popis návrhu: Nádoby na sběr kovových obalů jsou dnes běžnou součástí třídících hnízd v okolních obcích. Umožní nám chovat se šetrněji k přírodě.  Záměrem je rozšířit třídící hnízda o popelnice na sběr kovových obalů. Umístění návrhu: na...

číst více
Úprava prostranství Pod lípami

Úprava prostranství Pod lípami

Autor návrhu: Sára Kabátová Popis návrhu: Park Pod lípami je přirozeným místem, kde se dětí setkávají po skončení školy. Pojďme jim vytvořit komfortnější, podnětnější a příjemnější prostředí. Děti, které zde po vyučování tráví čas hovorem s kamarády či čekáním na...

číst více
Bezpečný pohyb chodců v okolí nádraží ČD Mnichovice

Bezpečný pohyb chodců v okolí nádraží ČD Mnichovice

Autor návrhu: Jana Šimůnková Popis návrhu: Pořízení projektové dokumentace na dopravní opatření vedoucí k bezpečnému pohybu chodců v okolí nádraží ČD a celkové zklidnění ulice Nádražní od hostince po čekárnu ČD - návrh obytné zóny s parkovacími místy a s předností...

číst více
Lavičky a osvětlení v ul. Podskalí

Lavičky a osvětlení v ul. Podskalí

Autor návrhu: Kristina Málková Popis návrhu: instalace 2 laviček a 6 ks veřejného osvětlení v ul. Podskalí. Chodí zde lidé od lékaře, nemají si kde odpočinout, rodiče s dětmi, je to jedna z mála rovinek a nejezdí tam auta. Děti tam jezdí na odstrkovadlech, na...

číst více
Facebook