Návrh může podat každý obyvatel (tj. trvale bydlící či žijící) ve městě Mnichovice. Pokud tedy máte nějaký nápad, pak stačí stáhnout si 2 formuláře ze záložky dokumenty, vyplnit a poslat na koordinatorka@promnichovice.cz nebo donést nám ho do podatelny MěÚ Mnichovice. Návrh můžete podat i elektronicky ZDE.

Základní pravidla pro navrhovatele jsou:

• Realizace projektu musí být v kompetenci města.

• V případě investičního projektu musí být tento na pozemku města (ověřit si to můžete zde při zaškrtnutí políčka vpravo – Majetek obce) nebo musí návrh obsahovat předběžný souhlas vlastníka s realizací projektu na jeho pozemku.

• Rozpočet projektu nesmí přesáhnout 300 000 Kč.

• Projekt musí být realizovatelný do 1 roku od vyhlášení výsledků v závěrečném hlasování.

• Projekt nebude generovat roční provozní náklady přesahující 50% jeho pořizovací ceny.

• Návrh musí být podpořen 15 obyvateli města Mnichovice ve věku min. 16 let.

 

Majetkoprávní mapa:

• Na mapě města (zaškrtnete vpravo Majetek obce – oranžové plochy) si můžete ověřit, které pozemky patří městu a na kterých můžete naplánovat realizaci vašeho návrhu.

Facebook