Úprava zdi a plakátovací plochy

Autor návrhu: Helena Šářecová Popis návrhu: Návrh se týká zdi, která je ve vlastnictví města a je postavena na pozemkové parcele č. 1638/2 katastru obce Mnichovice.  Zeď je vystavěna z šedých cihel a v horní části má betonový věnec, který je značně poškozený a na...

Úprava plotu u parkoviště vedle trafiky

Autor návrhu: Helena Šářecová Popis návrhu: Nynější stav parkoviště a drátěného plotu nad potokem není ideální. Parkující automobily do plotu najíždějí a dochází k jeho poškození. Navíc plot nepůsobí příliš estetickým dojmem. Parkovací plocha v centru města vedle...

Oprava ohrádky památných lip v parčíku pod školou

Autor návrhu: Mariana Cyrany Popis návrhu: Na místě stávající polámané ohrádky kolem památných lip bude navržena nová s přidanými lavičkami. Umístění návrhu: parčík pod školou v ul. Bezručova Předpokládané náklady: 60 000 ,- Kč Prezentace – Oprava ohrádky...

Letní kino

Autor návrhu: Jakub Rafaj Popis návrhu: Poznejte krásnou atmosféru letního promítání – sice bez polstrovaných sedaček velkých multiplexů, ale na druhou stranu v pěší vzdálenosti, na louce na vlastní dece se sklenkou či půllitrem, přáteli a rodinou kolem sebe....

Umělecká výmalba nádražního podchodu “Cesta na vlak”

Autor návrhu: Vlastimil Babor, Karel Knetl, Štepánka Žvejkalová Popis návrhu: Stěny podchodu mohou znovu ožít stylovou výmalbou s tematikou cestování po různých kontinentech. Zobrazení lidí z různých koutů světa při jejich cestě na vlak. Jednotlivé postavy nesou svůj...
error

Dejte o participativním rozpočtu vědět světu!

Facebook