Setkání koordinátorů participativních rozpočtů v Ostravě

Abychom načerpali inspiraci do další práce, zúčastnily jsme se setkání koordinátorů participativních rozpočtů v Ostravě. Vyměňovali jsme si zkušenosti se zástupci zhruba dvacítky českých měst a navzájem sdíleli postupy, které se v práci s občany osvědčily i věci,...

Ročník 2018/2019 má své vítěze

Vážení spoluobčané, ač se nám to zdá neuvěřitelné, opět jste pokořili předchozí rekord v hlasování! Během třech hlasovacích týdnů se zapojilo 511 občanů, což je 14,5% všech obyvatel Mnichovic! Návrhy, které čeká realizace jsou: Termokamera pro mnichovické hasiče,...

Veřejné představení letošních projektů

Ve středu 20.2.2019 měli občané Mnichovic možnost setkat se v Informačním centru s autory projektů navržených do letošního participativního rozpočtu. Návrhy byly podrobeny živé kritice, ale i pod palbou dotazů obstály skvěle!...

Úprava zdi a plakátovací plochy

Autor návrhu: Helena Šářecová Popis návrhu: Návrh se týká zdi, která je ve vlastnictví města a je postavena na pozemkové parcele č. 1638/2 katastru obce Mnichovice.  Zeď je vystavěna z šedých cihel a v horní části má betonový věnec, který je značně poškozený a na...

Úprava plotu u parkoviště vedle trafiky

Autor návrhu: Helena Šářecová Popis návrhu: Nynější stav parkoviště a drátěného plotu nad potokem není ideální. Parkující automobily do plotu najíždějí a dochází k jeho poškození. Navíc plot nepůsobí příliš estetickým dojmem. Parkovací plocha v centru města vedle...

Dejte o participativním rozpočtu vědět světu!

Facebook