Autor návrhu: Helena Šářecová

Popis návrhu: Návrh se týká zdi, která je ve vlastnictví města a je postavena na pozemkové parcele č. 1638/2 katastru obce Mnichovice.  Zeď je vystavěna z šedých cihel a v horní části má betonový věnec, který je značně poškozený a na několika místech zcela chybí. Na zdi jsou umístěny čtyři dřevem orámované plakátovací plochy a jedna dřevěná vitrína se sklem. Současný stav vyžaduje opravu. Je potřeba doplnit chybějící zdivo, vyspravit spárování a překrýt zeď novým betonovým věncem, případně betonovou prefabrikovanou stříškou. Dožilé plakátovací plochy nahradit novými panely, např. výrobkem firmy REX s.r.o., jednoduchou zinkovou konstrukcí k ní přinýtovaným pozink plechem nebo výrobkem firmy od FOR PLAST s.r.o. vysokopevnostní kompozitní panel z koextrudovaného PVC bílý, orámovaný hliníkovým profilem, výztužený ocelovým plechem s povrchovou úpravou pozink + vypalovací barvou.

Umístění návrhu: zeď naproti obchodu se zeleninou, sousedící s pozemkem firmy Koral

Předpokládané náklady: 50 000,- Kč

Prezentace – Úprava zdi a plakátovací plochy

 

error

Dejte o participativním rozpočtu vědět světu!

Facebook