Autor návrhu: Helena Šářecová

Popis návrhu: Nynější stav parkoviště a drátěného plotu nad potokem není ideální. Parkující automobily do plotu najíždějí a dochází k jeho poškození. Navíc plot nepůsobí příliš estetickým dojmem. Parkovací plocha v centru města vedle hlavní průjezdné komunikace může vypadat lépe. Současný stav parkoviště vyžaduje opravu několika zjištěných závad:
1. Sloupky oplocení jsou na několika místech ohnuté, případně vyvrácené, vylomené ze základu.
2. Betonová zídka u potoka je v několika místech poškozená, obrubníky na jihozápadní straně nedrží v betonovém loži.
3. Zelená textilie je roztrhaná.
4. Na ohradní zídce z KB bloků není v jednom místě krycí stříška.
5. Je poškozená část odvodňovacího žlabu na ploše parkoviště.
6. Některá místa na parkovišti blokují měsíce odstavené automobily.

Zjištěné závady navrhujeme odstranit ve dvou etapách. Závady č.4 a č.5 opravit neprodleně. Další závady řešit v rámci realizace projektu z participativního rozpočtu města. U stávajícího oplocení na jihozápadní straně provést opravu vyvrácených sloupků a přilehlých betonových patníků. Odstranit textilii a zasadit na přilehlém pozemku popínavku v doprovodu stálozeleného břečťanu, který se bude pnout po celé délce plotu. Majitelé sousedního pozemku s výsadbou souhlasí. Na opěrné zídce u potoka Mnichovka nejprve ostranit oplocení a opravit poškozenou zídku. Ze strany od potoka omítnou ztracené bednění a vršek zídky po celé délce opatřit zakončovací betonovou dlaždicí, následně do zídky ukotvit sloupky nového zábradlí / zn. ROSI, www. Rexsro.cz/. Aby nedocházelo k opětovnému najíždění parkujících automobilů do zídky a zábradlí, budou na jednotlivá parkovací místa nainstalovány parkovací prahy zn. Park-It. U vjezdu k parkovišti nainstalovat dopravní značku s omezenou dobou parkování.

Umístění návrhu: parkoviště vedle trafiky

Předpokládané náklady: 180 000,- Kč

Prezentace – Úprava plotu u parkoviště vedle trafiky

error

Dejte o participativním rozpočtu vědět světu!

Facebook