Autor návrhu: Michal Müller

Popis návrhu: Termokamera FLIR K55 je pomůcka vyvinutá pro hasičské zásahy. Naše jednotka má záměr využít toto zařízení k vyhledávání ukrytých osob v prostorách zasažených zplodinami požáru a tím zvýšit pravděpodobnost jejich včasného nálezu a zároveň snížit pravděpodobnost úrazu hasičů na základě rychlé orientace v zasaženém prostoru a opuštění rizikových míst. Při požárech většiny prostor termokamera umožňuje efektivní vyhledání skrytého ohniska požáru a tím zabránit škodám na majetku, které jsou způsobeny zbytečnou demontáží konstrukcí z důvodu fyzického vyhledávání skrytého ohniska požáru. Jednotka SDH Mnichovice je často využívána k takzvané dohlídce nad místem požáru, tedy trvalým dozorem v místě požářišti, kdy jednotka zabraňuje znovurozhoření zasaženého prostoru. V tomto případě je nejideálnější fyzická kontrola objektu za pomocí termokamery pro měření velikosti tepla a poté ochlazení pouze prostoru, který dosahuje teploty pro možné vznícení. Tento postup zabraňuje již zmíněnému vzniku škod na majetku, jelikož jsou hasební látkou zasaženy pouze prostory, které je nutné ochladit. Dále je v našem záměru, z důvodu předurčenosti jednotky pro zásah u dopravních nehod, využít toto zařízení k vyhledávání zraněných osob a zvířat po dopravní nehodě, které se nenachází přímo v místě dopravní nehody. Jedná se o častý příklad, kdy osoby vlivem šoku opustí místo události a následně kolabují v lesních a polních porostech. Právě za pomocí termokamery je možné i za snížené viditelnosti (mlha, noc) v těchto polních a lesních prostorech zachytit jejich teplotu těla a následně, může být postiženým osobám, poskytnuta včasná pomoc.

Umístění návrhu: u dobrovolných hasičů

Předpokládané náklady: 155 000,- Kč

Prezentace – Termokamera pro mnichovické hasiče

 

 

 

 

error

Dejte o participativním rozpočtu vědět světu!

Facebook