Autor návrhu: Petra Podařilová

Popis návrhu: Výběrem speciálních trvalek se promění vybrané plochy na náměstí v kvetoucí oázy, zvýší se biodiverzita a schopnost rostlin zachytit polétavý prach. Vylepšením výsadbového substrátu se zvýší schopnost poutat vodu a použitím kvalitního mulče se zamezí jejímu rychlému vypařování. Výsadba bude klást důraz na atraktivitu po celý rok a bude se skládat z trvalek v kombinaci s cibulovinami a travinami.

Umístění návrhu: vybrané plochy na Masarykově náměstí

Předpokládané náklady: 280 000,- Kč

Prezentace – Trvalkové záhony na Masarykově náměstí