Z letošního ročníku participativního rozpočtu vzešlo celkem 6 vítězných návrhů, které bychom rádi začali neprodleně realizovat. Z tohoto důvodu se dne 19. dubna uskutečnilo setkání s jejich autory.

V zásadě můžeme návrhy rozdělit do dvou skupin: na ty, které mohou být (po vybrání vhodného dodavatele) provedeny ihned a na ty, které bude třeba zpracovat v projektové dokumentaci. Do této druhé skupiny návrhů spadají náměty jako: Bezpečná cesta do města, Bezpečný pohyb chodců v okolí nádraží a Bezbariérový městký úřad. Bude třeba oslovit dopravní a stavební inženýry, kteří vyhotoví požadovanou dokumentaci.

Z dalších projektů je již objednáno záchranářské vybavení pro hasiče a popelnice na kovový odpad. Pro mobiliář v parčíku pod školou je vybrán dodavatel a v nejbližších dnech bude odeslána objednávka. O dalších krocích Vás budeme průběžně informovat.

error

Dejte o participativním rozpočtu vědět světu!

Facebook