Zdůvodnění vyřazení návrhu: Cesta začíná a končí na soukromých pozemcích. Navrhovatelka nezajistila v rámci pravidel souhlas vlastníků těchto pozemků. Cesta byla navržena jen na pozemku města, vznikla by tak cesta “odnikud nikam”. Vstup na cestu je na pozemku firmy Moutfield a.s., která plánuje rozsáhnou revitalizaci celé lokality a obnovu několika historických a lesních cesta pěšinek kolem potoka. Celá revitalizace je projednávána podrobně i s městem Mnichovice, část lesních cest povede přes pozemky města. Úprava cest bude probíhat od jara 2018. V návaznosti na tuto etapu město upraví další část cesty a pokusí se vyjednat zokruhování cesty přes soukromé pozemky. Město některé z těchto cest plánuje zpracovat v rámci žádosti o dotaci na lesní cesty.

Autor návrhu: Alena Kačinetzová

Popis návrhu: Od hotelu Myšlín vede za vodotečí cesta a ztrácí se v náletech stromů. Součástí projektu je vyčištění této cesty tak, aby bylo možné opět chodit z konce Myšlína do Mnichovic, aniž bychom museli jít po hlavní silnici. Podél cesty bychom s dětmi umístili ptačí krmítka a ptačí budky.

Umístění návrhu: od hotelu Myšlín přes louky, podél vodoteče až k můstku na konci ul. K Potoku

Předpokládané náklady: 

Vyčistění cesty: 2 lidé s motorovou pilou –  3 dny a 3.000 Kč…………………..9.000 Kč

3 krmítka a 300 Kč (cena Hornbach)………………………………………………..900 Kč

2 ptačí budky a 700 Kč (cena Hornbach)………………………………………………1.400 Kč

Barvy, štětce……………………………………………………………………………1.000 Kč

Slunečnicová semínka velké balení 160 Kč (cena Hornbach)…………………….160 Kč

Informační cedule 0,5×0,5 s informacemi  o ptácích, kteří se zde vyskytují…….4.000 Kč

Vytištění informací na ceduli………………………………………………………….1.000 Kč

Předpokládané náklady celkem………………………………………………………17.460 Kč

Cena projektu k hlasování……………………………………………………………..20.000 Kč

error

Dejte o participativním rozpočtu vědět světu!

Facebook