Autor návrhu: Michaela Hrstková, Radka Procházková

Popis návrhu: Vypracování prověřovací studie a projektové dokumentace pro zřízení bezpečné cesty pro chodce z náměstí do ZŠ, oblasti Podhorky, Šibenička, Myšlín aj. Cesta by vedla přes zahradu MěÚ, kde by byl zřízen průchod do Sokolské ul., která by byla pro zvýšení bezpečnosti doplněna dopravními prvky (např. značení chodníku, zrcadlo). Průchod by byl z důvodu zabezpečení prostor MěÚ a Turistického informačního centra zajištěn uzamykatelnou brankou a otevřen v pracovní době od 7:00 do 17:00. Chodci by se tak v době zvýšeného provozu vyhnuli cestě podél rušné hlavní silnice, kde jsou chodníky nebezpečně úzké (nemohou kočárky, doprovod dětí, nemocných..), ve špatném stavu (riziko pádu zejm. pro děti, seniory, handicapované..) a s překážkami (parkující auta), kvůli kterým je nutné vstupovat do vozovky. Následná přehlednější situace by byla přínosem také pro řidiče, neboť by ubylo méně možných střetů s chodci.

Dalším přínosem by byla větší samostatnost dětí (bezpečně pěšky do školy, na hřiště aj.), umožnění kratší cesty a odpočinku v zahradě MěÚ pro seniory a nemocné (soběstačnost), hezká cesta pro občany i turisty do lesa a okolí, na Šibeniční vrch, atd.

Umístění návrhu: průchod ze zahrady MěÚ Mnichovice do ul. Sokolská (přes parcely 42/1 a 52/2), ul. Sokolská

Předpokládané náklady: Prověřovací studie průchodu radnicí a projektová dokumentace zklidnění Sokolské ulice, včetně inženýringu….150.000 Kč vč. DPH

 

error

Dejte o participativním rozpočtu vědět světu!

Facebook