Autor návrhu: Jana Šimůnková

Popis návrhu: Pořízení projektové dokumentace na dopravní opatření vedoucí k bezpečnému pohybu chodců v okolí nádraží ČD a celkové zklidnění ulice Nádražní od hostince po čekárnu ČD – návrh obytné zóny s parkovacími místy a s předností chodců v silnici. Návrh řešení problematiky pohybu chodců v oblasti železničního přejezdu a nádraží. Zajištění bezpečného příchodu a odchodu cestujících na železniční stanici, včetně průchodů cestujících od vlaku do podchodů, na nástupiště a dále do Nádražní ulice.

Umístění návrhu: ulice Nádražní kolem přejezdu

Předpokládané náklady: 95.000 Kč včetně inženýringu, vč. DPH

 

error

Dejte o participativním rozpočtu vědět světu!

Facebook