Zdůvodnění vyřazení: Navrhovatel nezajistil souhlas majitele mostu – Středočeského kraje. S mostními oblouky nesouhlasí Povodí Vltavy – mostní oblouky zásadně sníží průtočnost koryta, v rámci protipovodňových opatření není tato úprava možná. S obložením nesouhlasí správce mostu Správa a údržba silnic Středočeského kraje (problémem je dilatace mostu, obložení na roštu). Zábradlí nemůže být použito jednoduché, jako na náměstí, musí být použito zábradlí mostní, s vysokou zádržnost. Cena kamenného obkladu spolu se zábradlím vysoce převyšuje limit z participativního rozpočtu (300tis na projekt).

Autor návrhu: Tomáš Dudka

Popis návrhu: Obložit stávající betonový most přírodním kamenem a opatřit most novým vzhlednějším zábradlím.

Umístění návrhu: most přes Mnichovku na ulici Pražská

Předpokládané náklady: Cenová nabídka obložení mostu s tzv. přizdívkou cca 20 cm silnou, obklad by se kotvil do stávající betonové konstrukce mostu. Kotvení roxory naklepanými do vrtaných otvorů cca 5ks na m2. Falešná klentba. Cena na klíč 265 000,- bez DPH + 21DPH………………….320 650 Kč.

 

error

Dejte o participativním rozpočtu vědět světu!

Facebook