Informativní setkání k novém ročníku PRo Mnichovice, které proběhlo v polovině října, dává tušit, že i tento ročník bude bohatý na zajímavé nápady. Poté co byli přítomní občané seznámeni s pravidly participativního rozpočtu, jsme mohli nahlédnout do jejich plánů, jak vylepšit život v našem městě. Objevily se nápady na drobné stavební úpravy, jako například rekonstrukce studny na hřbitově, umístění dopravního zrcadla u hřbitova nebo vybudování pocitové stezky v parku U tygra. Z větších projektů zmíním například zastavení v ulici V pěšinách, které řeší možnost nového využití bývalého cvičiště pro psy. Dalším návrhem je vypracování projektu k přírodnímu kluzišti v nivě Mnichovky. Všechny tyto podněty byly na místě prodiskutovány s vedením města a zbývá už jen, aby je autoři oficiálně podali. Je třeba jen vyplnit jednoduchý formulář (letos poprvé také on-line!) a získat podporu 15-ti obyvatel Mnichovic na podpisovém archu. Věřím, že také navrhovatelé z loňského ročníku přinesou i letos nové nápady.

Město Mnichovice pro Vás má znovu až 300 tisíc na jeden projekt. Celkem bude rozděleno 600 tisíc.

Zbývá ještě necelý měsíc na podání návrhu. Využijte je! Odměnou Vám bude skvělý pocit z toho, že jste kolem sebe něco změnily k lepšímu. Na Vaše projekty očekáváme do 30. listopadu.

error

Dejte o participativním rozpočtu vědět světu!

Facebook