Na Božkově byl instalován zrenovovaný kříž na očištěném podstavci. Na černém litinovém kříži září zlatý Kristus již z dálky. Zlatě je vyveden i nápis INRI na ním a pod Spasitelem je zlatě napsáno “Obnoveno ku cti a chvále Boží” 1971, 2017. Ovšem ještě lepší zprávou je, že po renovaci této drobné sakrální stavby mnoho finací zbylo, tudíž může být opraveno ještě několik dalších křížků v obci.
V mateřské školce již na podzim přibude nová atrakce s vánoční náladou. V hodnotě 20 tisíc Kč byly zakoupeny zlatostříbrné světelné řetězy, které budou před adventem instalovány na stříbrný smrk stojící v blízkosti vstupní branky do areálu školky.
U Žižkova dubu se momentálně čeká na posudek dendrologa, který se vyjádří k možnosti vykácení několika málo dřevin před památným stromem. Poté bude odsouhlaseno a definitivně umístěno nové posezení, které nabídne spočinutí na tomto vyjímečném místě. Prozatím je zde vyskládáno provizorní sezení z cihel a prostor kolem dubu je pravidelně sekán.
Na projekční práce k osvětlení parčíku “Pod lipami” u ZŠ byla uzavřena smlouva s Ing. Jiřím Hájkem (projektantem veřejného osvětlení). Tato smlouva zahrnuje i inženýring, což je povolování stavby na dotčených úřadech.
Dopravní zrcadlo na Šibeničkách, jak jsme Vás již informovali, je projekčně zprácováváno v rámci širších dopravních opatření ve zmíněné ulici. Projekčních prací se ujal Ing. Tomáš Rak, který je i projektantem chodníku na Myšlín.
U návrhu fotopastí ke kontejnerům na tříděný odpad jsou poptáni dodavatelé zmíněných fotopastí. Realizace by měla proběhnout do konce října.
Momentálně probíhá z naší strany také vyhodnocování právě proběhlého ročníku PRo Mnichovice. Byly rozeslány dotazníky všem spoluobčanům, kteří se zapojily do hlasování o nejlepší návrh. Vrátilo s k nám celkem 43 odpovědí na otázky týkající se informační kampaně, hlasování a celkového zapojování se do procesu PRo Mnichovice. Všem dotázaným a iniciativním občanům děkujeme za jejich odezvu na proběhlý ročník, pomůže nám posunout se zase o kus blíže k Vám!
Připravujeme pro Vás už nyní druhý ročník PRo Mnichovice, v září proběhne schvalování rozpočtu zastupiteli města. Přemýšlejte již teď nad tím, co by se dalo v obci zlepšit a neváhejte mne kontaktovat na emailové adrese koordinatorka@promnichovice.cz či na telefonním čísle 734 443 863.

error

Dejte o participativním rozpočtu vědět světu!

Facebook