První z úspěšných projektů PRo Mnichovice 2016 byl zdárně dokončen. Zakoupili a převzali jsme dva automatické externí defibrilátory (AED) a všichni zaměstnanci městského úřadu a také členové Sboru dobrovolných hasičů Mnichovice prošli školením v neodkladné první pomoci a v použití těchto život zachraňujících pomocníků. Jeden přístroj je v pracovní době k dispozici v Turistickém a informačním centru, druhý převzal SDH Mnichovice. A protože naše jednotka hasičů je předurčena k zásahům u dopravních nehod, bude AED k dispozici nepřetržitě.
Dalšího úspěšného projetu – revizalizace okolí Žižkova dubu – se již chopila skupina dobrovovolníků, kteří pomohli s úklidem v jeho okolí při akci organizované ředitelkou firmy Mountfield paní Janou Moravovou a na konci dubna bylo upřesněno místo posezení, které bude financováno z participativního rozpočtu.
Na opravu litinového kříže na Božkově byl vybrán restauratér Petr Vnuk, který má více než dvacetiletou zkušenost v oboru. Renovace litinového kříže zahrnuje: pozlacení sochy Krista a zlatý nápis na tabulce (zlaceno 23,75 kar. zlatem), kompletní opravu litiny a její zasazení do kamene, dále očistu kamene a jeho impregnace. Vše za 12 000,-Kč (což je výrazná úspora oproti předpokládanému rozpočtu 60 000,-Kč). Dále se pokusíme obnovit cedulku INRI, která byla na kříži úplně nahoře, ale zůstal tam po ní jen šroub.
Instalace dopravního zrcadla na Šibeničkách je součástí úpravy celé ulice Šibeničky a zahrnuje i svodidla a zpomalovací opatření. Dopravní policie po prohlídce na místě se zrcadlem soulasí a nyní se čeká na dokončení projektu. Poté bude následovat schválení dopravních opatření odborem dopravy v Říčanech a dopravní policií. Realizace proběhne v letních měsících, v průběhu stavby chodníku na Myšlín.
V projektech fotopastí a vánoční osvětlení stromu  byly odeslány žádosti o cenové návrhy několika firmám, čekáme na dodání nabídek.
Sledujte i nadále realizaci všech projektů, které se budují i Vaší zásluhou.

Paní Mariana Martinů s defibrilátory, které pomohla ve městě prosadit.

Školení zaměstnanců městského úřadu pro použití defibrilátorů.

Restaurátor Petr Vnuk při obhlídce kříže na Božkově.

Velký úklid dobrovolníků u Žižkova dubu.

 

U Žižkova dubu se zapojila i fi. Mountfield se svou mechanizací.

 

error

Dejte o participativním rozpočtu vědět světu!

Facebook