Milí navrhovatelé a milí hlasující,
především Vám chci velmi poděkovat za Vaše zapojení do participativního rozpočtu PRo Mnichovice. Byli jste totiž nejlepší z celé České republiky. První ročník nebyl nikde tak úspěšný jako v Mnichovicích. Navrhli jste 17 projektů, hlasovalo se o 14 z nich. Do hlasování se zapojilo téměř 15% občanů starších 16 let. Nikde jinde v prvním ročníku participativní rozpočet tak úspěšný nebyl a zase se potvrdilo, že Mnichovice jsou nejlepší. A Mnichovice tvoříte Vy – jejich občané.
Bohužel se také ukázalo, že pravidla nemohou dopředu pamatovat na všechny situace a že některé věci ukáže až život. A tak když jsme od společnosti Agora Central Europe obdrželi finální výsledky, stáli jsme před rozhodnutím, co dál? Splnit vůli obyvatelstva, ale porušit pravidla?
Na projekt, který získal mnoho hlasů a skončil na 4. místě, nezbyly peníze. Částku 600 tisíc korun překročil o 75 tisíc. Město by mohlo tuto částku připlatit. Ve výběrovém řízení se projekty přesoutěží a částka možná bude nakonec nižší. Jenže to je proti pravidlům. Podle pravidel nastupuje další projekt a tak až do vyčerpání celé částky 600 tisíc. Uspokojeny tak byly projekty na 5. a 6. místě. V pořádku. Následují tři velké projekty, na které by už opět nezbyly finance a tak se realizovat nebudou. Ale finance ještě zbývají a tak jsou uspokojeny i projekty umístěné na 10. a 11. místě. Projekty, které byly malé, a vešly se do finančního limitu. Rozhodně ale neměly takovou Vaši podporu, jako projekt na místě čtvrtém.
Celý víkend jsme přemýšleli, jak se k věci postavit. Nicméně jsme se rozhodli, že pravidla, která byla zveřejněna, se mají dodržovat. Byla jasně dána a není fér po hlasování pravidla ohnout, byť by to bylo v souladu s vůlí hlasujících občanů.
A tak bude realizováno sedm projektů ze čtrnácti. Přesná polovina. A možná i odměna pro ty, kteří vynaložili svůj čas a projekt navrhli.
Jasné je, že v rámci vyhodnocení prvního ročníku navrhneme, aby pravidla byla v druhém ročníku upravena. Například, aby nemohl být realizován projekt se zápornými hlasy, na což pravidla nemyslela. I v Ostravě, kde se nedostalo na druhý projekt v pořadí, a uspokojena byla řada následujících menších projektů, které však byly alespoň v první desítce, do druhého ročníku pravidla upravili.
Protože čtvrtý návrh v pořadí získal velkou podporu. A protože se jedná o velmi smysluplný projekt pro všechny občany, o zvelebení veřejného prostranství, udělám maximum pro to, abych přesvědčila kolegy zastupitele a tento projekt jsme realizovali z rozpočtu města. Z financí, které jinde ušetříme. Úprava míst na tříděný odpad zapadá do našeho záměru vyměnit ve městě mobiliář, odpadkové koše, lavičky a upravit veřejná prostranství. Věřím, že projekt bude zastupiteli podpořen, když získal 177 Vašich pozitivních hlasů.
Nás nyní bude čekat práce na vybraných projektech a Vy se, doufám, zapojíte do druhého ročníku s ještě větší chutí než do toho prvního.
Mgr. Petra Pecková, starostka

Dejte o participativním rozpočtu vědět světu!

Facebook