JSME NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ V ČR !

Výsledky PRo Mnichovice jsou tu. Děkujeme všem za jejich účast, autorům návrhů, garantům a všem těm, kteří se aktivně zapojili do prvního ročníku participativního rozpočtu.

Celkový počet hlasujících 402 znamená více jak 11% celkové populace Mnichovic. Takového úspěchu nedosáhlo v prvním ročníku ještě žádné jiné město v ČR (viz též článek zde). Mnichovice tak předběhly celou řadu pražských městských částí,  ostravských obvodů a jiných měst. Jediné město, které zatím dosáhlo lepšího výsledku je Praha-Zbraslav, pro které je to ovšem již druhý ročník.

Které z návrhů budou tedy z financí PRo Mnichovice realizovány? Budou to:

Přesný počet hlasů uvádíme v následující tabulce. Díky pravidlům budou realizovány první tři návrhy a z následujících pak ty, které je možné realizovat z financí, které v PRo Mnichovice zbývají (pro projekty bylo uvolněno celkem 600 000,- Kč). Výsledky hlasování byly zpracovány následujícím způsobem (jde o výňatek z pravidel):

⦁    Na základě získaných hlasů se sestaví výsledkový žebříček.
⦁    Na základě tohoto žebříčku se rozdělí finanční prostředky potřebné pro realizaci projektu, v pořadí od projektu, který získal nejvíce bodů až do vyčerpání přidělených finančních prostředků.
⦁    Pokud finanční prostředky nedostačují na realizaci následujícího projektu v žebříčku, bude se realizovat takový následující, který bude pokryt zbývající finanční částkou.

Návrhy vybrané občany k realizaci jsou označeny zeleně.

 

 

 

Velmi si vážíme Vašeho zapojení se do věcí veřejných a zároveň uvítáme Vaše připomínky k dalšímu ročníku. Vaše návrhy týkající se úpravy pravidel nebo zlepšení komunikace mezi městem a veřejností, či jiných oblastí v PRo Mnichovice k příštímu ročníku můžete posílat na koordinatorka@promnichovice.cz.

PROHLÁŠENÍ STAROSTKY PETRY PECKOVÉ K VÝSLEDKŮM HLASOVÁNÍ zde.

 

 

 

error

Dejte o participativním rozpočtu vědět světu!

Facebook