Název návrhu: LCD obrazovka pro informace o dění ve městě

Autor návrhu: Jiří Grimmer

Lokalita: u lékařského domu na ul. Pražská

Cena: 300 000,- Kč

Popis: Městu chybí centrální „informační plocha“ – ta by šla nahradit např. venkovní obrazovkou umístěnou na frekventovaném místě města tak, aby její obsah byl zachytitelný i z jedoucího vozu.

koláž

error

Dejte o participativním rozpočtu vědět světu!

Facebook